MARYJA!

Parafia

Parafia


31.10

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie

strona parafii: parafia.niepokalanow.pl

Z ogłoszeń parafialnych
Ogłoszenia

10 października 2021

Kolbianum, Inauguracja Roku Akademickiego, 14 paź

Rekolekcje ewangelizacyjne - 2 dzień, wt, 12 paź, 19:00

50. rocznica beatyfikacji Ojca Maksymiliana Kolbego, 17 paź, 8:30

Peregrynacja Ikony Przeczystego Serca Św. Józefa po rodzinach parafii - rozpoczęcie: śr, paź, 18:00

 • Kolbianum
 • rekolekcje ewangelizacyjne
 • rocznica beatyfikacji
 • peregrynacja
Bazylika w Niepokalanowie

3 października 2021

Uroczystość konsekracji naszej Bazyliki.

Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie dla dzieci i młodzieży, 17:00; dla dorosłych po Mszy św. wieczornej, ok. 18:30.

W niedziele Różaniec w bazylice, 17:00; w soboty w kaplicy św. Maksymiliana, 17:30.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, Dom Parafialny - od 5 paź, 19:00.

Ostatnie nabożeństwo z cyklu pięciu pierwszych śród miesiąca ku czci Przeczystego Serca św. Józefa z indywidualnym błogosławieństwem Ikoną, 6 paź, po Mszy św. o 18:00.

Spotkanie Różańca Rodzin. 3 paź, po Mszy św. o 11:00.

Czuwanie modlitewne w bazylice: 9 paź, 20:30 różaniec, Apel Maryjny, Msza św., Droga Krzyżowa i adoracja całonocna.

Nocna Pielgrzymka Pokutna, 9-10 paź.

Spotkanie miejscowej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 10 paź.

Zbliża się listopad, w którym pamiętamy w modlitwie o naszych zmarłych. Będziemy polecać ich Miłosierdziu Bożemu podczas nabożeństwa wspominkowego przez cały miesiąc w dni powszednie. Kartki z imionami zmarłych przyjmujemy w zakrystii, przy furcie klasztornej i w kancelarii. Prosimy o wyraźne, czytelne wypisywanie imion zmarłych oraz podawanie miejscowości zamieszkania rodziny, która poleca ich modlitwie Kościoła.

Msze św. wieczorne w niedziele od października do końca kwietnia będą sprawowane o 18:00.

Pielgrzymka do Włoch śladami św. Pio i ks. Dolindo Ruotolo, 17-24 paź.

Peregrynacja Ikony Przeczystego Serca Św. Józefa. Codziennie wieczorem ikona przekazywana będzie do domu najbliższych sąsiadów wraz z towarzyszącymi jej materiałami pomocnymi do modlitwy. Uroczyste rozpoczęcie 13 paź po Mszy św. o 18:00.

Październikowy numer Rycerzyka Niepokalanej poświęcony jest różańcowi.

 • Różaniec
 • rekolekcje
 • Ikona Serca Józefa
 • Różaniec Rodzin
 • pielgrzymka
 • czuwanie modlitewne
 • FZŚ
 • wypominki
Ogłoszenia

26 września 2021

Czuwanie przed pierwszą sobotą, 1 paź 2021, 19:00.

Spotkanie Oddaj się Maryi, 2 paź 2021, 9:30.

Spotkanie z Jackiem Pulikowskim - spec. od spraw małżeńskich, 1 paź (19:00), 2 paź (13:40).

Nab. różańcowe, od 1 paź (w dni powszednie dla dzieci i młodzieży, 17:00; dla dorosłych po Mszy św. wieczornej, 18:30)

Triduum przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu, 1-3 paź ˙ Transitus, 3 paź (po nab. różańc.).

Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w Domu Parafialnym, 3 paź (10:00).

Spotkanie z rodzicami dzieci klas trzecich przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej, 3 paź (ok. 12:30).

Pielgrzymka do Włoch śladami św. Pio i ks. Dolindo Ruotolo, 17-24 paź.

 • czuwanie
 • Oddaj się Maryi
 • Pulikowski
 • Różaniec
 • Żywy Różaniec
 • Pierwsza Komunia święta
 • pielgrzymka

Sakramenty

Sakrament chrztu

Sakramentu chrztu w niepokalanowskiej bazylice udzielamy na Mszy św. o godz. 10:00 w trzecią niedzielę miesiąca (tylko małżeństwa sakramentalne). W innych sytuacjach po Mszy św. o godz. 11:30 w pierwszą niedzielę miesiąca.

Dziecko do chrztu mogą zgłosić wyłącznie rodzice lub jedno z nich. Należy to zrobić osobiście w kancelarii parafialnej.

Rodzice i chrzestni dziecka są zobowiązani do uczestniczenia w jednorazowej katechezie, która odbywa się w czwartek poprzedzający chrzest o godz. 18:30 w kancelarii parafialnej.

Prosząc o chrzest należy przedstawić następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • dane personalne rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania),
 • jeżeli chrzestni są spoza parafii Niepokalanów: zaświadczenie, umożliwiające im pełnienie funkcji ojca lub matki chrzestnej,
 • pisemną zgodę własnego proboszcza (dotyczy dzieci spoza parafii Niepokalanów).

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy (przyjęli sakrament bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z nauczaniem Kościoła). Należy wybrać jednego chrzestnego lub jedną chrzestną, albo dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę).


Sakrament bierzmowania

Trwa rok i obejmuje młodzież z terenu naszej parafii (klasy III gimnazjum).

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii jest o. Sebastian Bielski.

Młodzież spoza naszej parafii, chcąca przygotować się do bierzmowania i przyjąć sakrament w naszej parafii, zobowiązana jest do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca.

Osoby dorosłe według innego programu przygotowuje o. Sebastian Bielski.


Sakrament Eucharystii
Pierwsza Komunia Święta

Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjmują dzieci w klasie III szkoły podstawowej (od roku szkolnego 2016/2017).

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do przyjęcia Komunii Świętej w naszej parafii jest o.Bartosz Bogucki - duszpasterz naszej parafii. Informacje o pozostałych terminach spotkań formacyjnych otrzymują bezpośrednio rodziny i opiekunowie dzieci już zapisanych.


Grafik Mszy św. w niedzielę

Sakrament pokuty i pojednania
Sakrament pokuty

Codziennie w godz. 6:00 - 18:30

Dyżury spowiedzi w bazylice

W nagłych wypadkach (choroba, nieplanowany wyjazd, konieczność zastępstwa) może nastąpić zmiana spowiedników.


Sakrament namaszczenia chorych

Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy w nagłych wypadkach (można wzywać do chorego o każdej porze) oraz na prośbę osoby, która posiada intencję przyjęcia namaszczenia.

Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić w pierwszy piątek miesiąca (za wyjątkiem okresu wakacyjnego) z Komunią św. i ewentualną posługą sakramentów pojednania i namaszczenia chorych.

Osoby chore, które pragną być odwiedzane przez naszych ojców, prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie.


Sakrament małżeństwa
Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub osobiście umówić się na spisanie protokołu.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

 • Aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia świadectwa chrztu nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu).
 • Świadectwo przyjęcia bierzmowania (zazwyczaj informacja o bierzmowaniu jest już umieszczona na metryce chrztu).
 • Zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich.
 • Dowód osobisty.
 • Zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w dowolnym USC.
 • Dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia.

Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania. Zamieszkanie stałe nabywamy w miejscu faktycznego pobytu w danej miejscowości powyżej 3 miesięcy.


Sakramentu Małżeństwa zasadniczo udzielamy w soboty, między godz. 13:00 a godz. 19:00.


Narzeczeni i świadkowie są zobowiązani do uczestniczenia w jednorazowej katechezie, która odbywa się w piątek poprzedzający ślub o godz. 18:30 w kancelarii parafialnej.

Rezerwacje terminów zawarcia sakramentu małżeństwa na rok 2021 przyjmujemy od 1 lipca 2020 (od 9:00) dla osób z naszej parafii, pozostali od 1 sierpnia 2020 r.

Rezerwacje terminów zawarcia sakramentu małżeństwa na rok 2022 przyjmujemy od 1 lipca 2021 (od 9:00) dla osób z naszej parafii, pozostali od 1 sierpnia 2021 r.


Przygotowanie do małżeństwa

Katechezy przedmałżeńskie przy parafii w Niepokalanowie obejmują 5 spotkań w kolejne niedziele miesiąca o godz. 15:00 w sali Domu Parafialnego (piętro, wejście od strony torów). W 2020 r. przewidujemy 2 tury: pierwsza rozpocznie się 1 marca 2020, druga - 15 listopada 2020.

Zapisy na wszystkie edycje na pierwszym spotkaniu. Odpowiedzialnym za prowadzenie katechez jest o. Sebastian Bielski.

Oprócz uczestnictwa w katechezach, narzeczeni są zobowiązani do odbycia trzech indywidualnych spotkań w dowolnej poradni rodzinnej. Lista wszystkich poradni w naszej archidiecezji znajduje się na stronie Archidiecezji Warszawskiej .


Doradca rodzinny: Elżbieta Olbrycht: w czwartki, w godz. 18:00-19:30. Zapisy: tel. 505 691 203, od godz. 20:00.

Doradca rodzinny, mediator sądowy i rodzinny, psychoterapeuta uzależnień: Katarzyna Kijak: w niedziele, w godz. 9:30-11:00. Zapisy: tel. 692 880 401, pn-pt w godz. 19:00-21:00.


Uczestnicy katechez otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem sakramentu małżeństwa.


Duszpasterstwa

Życie parafii koncentruje się w wielu grupach, we wspólnotach modlitewnych, liturgicznych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych. Każdy może w nich znaleźć miejsce dla rozszerzenia swoich zainteresowań, a także dla pogłębienia wiary. Ale wszystko, co dzieje się [w parafii], ma się dokonywać "przy ołtarzach", ma ku ołtarzowi prowadzić. Życie wspólnot działających w parafii - zarówno tych związanych bezpośrednio z liturgią, katechezą czy modlitwą, jak też i tych, które promują kulturę czy sport - jest prawdziwie owocne, budujące człowieka, gdy w ostatecznym rozrachunku przybliża go do Chrystusa.

św. Jan Paweł II

strona parafii: parafia.niepokalanow.pl