MARYJA!

Nowenna do Niepokalanej
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Nowenna do Niepokalanej

Nowenny przygotowujące do dobrego przeżycia uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Od samego początku w Niepokalanowie w sposób szczególny była i jest obchodzona uroczystość patronalna Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1927 r., zaraz po przybyciu z Grodna do Teresina, franciszkanie w czasie Nowenny odprawili swoje rekolekcje zakonne. Św. Maksymilian bardzo dbał, aby to był czas szczególnej modlitwy i poświęceń dla Niepokalanej. Maryja szczodrze odpowiadała na pokładane w Niej zaufanie.

Początek: 29 listopada - zakończenie: 1 grudnia

Kontynuując dzieło Ojca Maksymiliana, co roku bracia z klasztoru, tutejsi parafianie i wierni czciciele Niepokalanej przeżywają ten szczególny czas na modlitwie. Tradycyjnie w bazylice jest odprawiana Nowenna, w czasie której na Mszach św. wieczornych o godz. 18:00 oraz radiowych o godz. 11:00 są głoszone okolicznościowe kazania. W tym roku przygotowuje nas duchowo o. Konrad Kapuściński.

Już drugi raz dla wszystkich chętnych jest organizowana Nowenna według św. Faustyny Kowalskiej, która trzykrotnie odprawiła dziewięć dni przygotowania, odmawiając codziennie 1000 Zdrowaś Maryjo. Jak sama napisała w Dzienniczku: dla chcącego nic trudnego. W dniach od 29 listopada do 7 grudnia w kaplicy św. Maksymiliana odbywa się wspomniana Nowenna. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 7:00. Następnie wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 21:00. W ciągu całego dnia jest pięć 2-godzinnych bloków modlitewnych, z których każdy zawiera cały różaniec (20 tajemnic). Pomiędzy blokami modlitewnymi jest godzinna przerwa na odpoczynek, posiłek lub indywidualną modlitwę w ciszy. Jest to doskonały czas spotkania się z Bogiem i oddania Mu wszelkich trosk i kłopotów dnia codziennego.

W czasie Nowenny wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Z tej okazji w piątek 30 listopada odbędzie się czuwanie modlitewne przed spotkaniem Oddaj się Maryi. Najpierw uczestnicy czuwania wezmą udział w jednym bloku modlitewnym od 19:00 do 21:00, a następnie będzie dla nich sprawowana Msza św. Od 22:00 do 6:30 przybyli pielgrzymi będą czuwać w cichej indywidualnej modlitwie w Kaplicy Adoracji Najśw. Sakramentu.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia, jest porządek Mszy św. sobotni (6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 i 18:00). W tym dniu będziemy gościć w naszym sanktuarium Wiesławę Kowalską, obrończynię życia. W sali Misterium Męki Pańskiej p. Wiesława o godz. 9:30 wygłosi konferencję dla kobiet Niewiasta sanktuarium życia. Będzie to duchowe przygotowanie do uroczystego rozpoczęcia Adopcji Poczętego Nienarodzonego Życia.

W tym dniu w Niepokalanowie jest odpust parafialny. Mszy św. odpustowej o godz. 11:00 w bazylice będzie przewodniczył JE ks. bp Piotr Jarecki. W Eucharystii tej będzie uczestniczyć wspólnota klasztorna franciszkanów, wspólnoty sióstr zakonnych, kapłani z dekanatu, tutejsi parafianie i pielgrzymi.

Na zakończenie Eucharystii osoby rozpoczynające Duchową Adopcję złożą ślubowanie i zostaną poświęcone dewocjonalia. Po błogosławieństwie końcowym zostanie wystawiony Najśw. Sakrament. W ten sposób wejdziemy w Godzinę Łaski. W czasie godzinnego trwania przed Jezusem odmówimy wspólnie Różaniec święty oraz, w specjalnie przygotowanej na ten dzień modlitwie, przeprosimy Boga za grzechy przeciwko życiu. Na koniec zostanie udzielone błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

Na zakończenie liturgicznego spotkania chętni będą mogli wstąpić do Rycerstwa Niepokalanej, a osoby, które zadeklarowały modlić się za jedno poczęte dziecko przez dziewięć miesięcy, wychodząc z bazyliki otrzymają deklarację uczestnika.

Niech Maryja nas wspiera w tych wszystkich zamiarach, aby wszystko, co robimy, było na większą chwałę Boga.


NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie