MARYJA!

Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej


Misterium Męki Pańskiej
165.2023.1

Jedyna taka kalwaria

W niepokalanowskim sanktuarium istnieje nietypowa kalwaria, którą każdy z pielgrzymów może przeżyć indywidualnie i głęboko. Choć nikt nie udaje się po pątniczych ścieżkach, by rozważyć mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to po obejrzeniu spektaklu o misteriach naszego zbawienia, wielu zadaje sobie pytanie: Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?

Misterium Męki Pańskiej w tej teatralnej formie zostało po raz pierwszy wystawione w Niedzielę Palmową 1963 r.

Oświetlenie i ruchome figurki wykonali bracia Felicissimus Sztyk i Włodzimierz Błaszczyk.

Emisja i pokazy

Misterium jest prezentowane w sali św. Bonawentury (pod ołtarzem polowym) codziennie w godz. 8:00 - 20:00 dla grup przynajmniej 10-osobowych.

Czas emisji - 45 min.

Misterium Męki Pańskiej
46 864 21 59