MARYJA!

Kalendarium

Kalendarium


Kalendarium wydarzeń w Niepokalanowie i w Rycerstwie Niepokalanej (MI)

Styczeń 2022
Więcej
Luty 2022
Więcej
Marzec 2022
Więcej
Kwiecień 2022
Więcej
Maj 2022
Więcej
Czerwiec 2022
Więcej
Lipiec 2022
Więcej
Sierpień 2022
Więcej
Wrzesień 2022
Więcej
Październik 2022
Więcej
Listopad 2022
Więcej
Grudzień 2022
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Ku pamięci Duchownych Niezłomnych

23 października, Niepokalanów, obchody Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Zjednoczeni 2022

Noc Walki Duchowej o Błogosławieństwo dla Polski – Męski Różaniec

Różaniec Rodzin

Akcja modlitewna w ramach Kampanii Różańcowej