MARYJA!

Kontakt

Kontakt


Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)
Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
NIP 837-10-18-151, Regon 040012420

tel. 46 864 22 22 (furta)


PKO BP S.A. I O/Sochaczew
07 1020 1185 0000 4302 0012 3869

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

TELEFONY
ADMINISTRACJI

Prenumerata

46 864 23 13

Związek Mszalny

46 864 21 56
46 864 23 01

Intencje, Prenumerata Zagraniczna

46 864 21 38
46 864 22 06

Realizacja zamówień telefonicznych, powiadomienia

46 864 22 40
46 864 21 69

Dyrektor

46 864 22 36

Wicedyrektor

46 864 23 83

Rycerz Niepokalanej (Redakcja)

46 864 23 52

Rycerzyk Niepokalanej

46 864 21 79

Rycerzyk Niepokalanej (Redakcja)

46 864 21 47

Rycerzyk Niepokalanej (grafika)

46 864 22 65

Rycerz Młodych

46 864 21 04

Media elektroniczne

46 864 21 04

Marketing

46 864 21 71

Archiwum

46 864 23 06

Sekretariat

46 864 22 08

Kierownik produkcji

46 864 23 08

Redakcja książek

46 864 22 38

Grafika komputerowa

46 864 21 48

Informatyk

46 864 21 57

Drukarnia

46 864 21 66

Introligatornia duża

46 864 22 30

Introligatornia mała

46 864 21 25

Ekspedycja czasopism

46 864 21 96

Foliowanie czasopism

46 864 22 81

Foliarka

46 864 22 78

Biblioteka klasztorna

46 864 21 02

Sekretariat personalny

46 864 23 12

Eksedycja czasopism

46 864 21 96

Furta główna

46 864 22 22

Garaż

46 864 21 52

Gospodarczy

46 864 21 55

Infirmeria

46 864 21 11

Informacja

46 864 21 31

Budowlany

46 864 21 05

Kaplica św. Maksymiliana

46 864 21 98

Księgarnia

46 864 21 62

Księgarnia (magazyn)

46 864 22 23

Księgowość

46 864 22 13

Kuchnia

46 864 21 22

Magazyn ogólny

46 864 21 84

Mechaniczny

46 864 21 14

Medaliki

46 864 23 51

Mechanika precyzyjna

46 864 23 87

Misterium Męki Pańskiej

46 864 21 59

Muzeum św. Maksymiliana

46 864 21 42

Ołtarz polowy

46 864 22 46

Ośrodek MI

46 864 22 39

Ośrodek powołaniowy

46 864 21 63

Panorama

46 864 21 28

Parking

46 864 22 02

Parking (WC)

46 864 21 68

Piekarnia

46 864 22 03

Pralnia

46 864 21 64

Pralnia (warsztat)

46 864 21 10

Refektarz

46 864 21 27

Stolarnia

46 864 21 93

Straż pożarna (biuro)

46 864 23 65

Straż pożarna (remiza)

46 864 21 65

Usługi foto i ksero

46 864 23 04

Witrażowy

46 864 21 86

Zespół muzyczny

46 864 23 94

Zakrystia

46 864 21 45

Dom rekolekcyjny I (recepcja)

572 308 967

Dom św. Maksymiliana

46 864 22 09

Dom św. Maksymiliana

46 864 23 49

Dom Jana Pawła II

46 864 22 26

Dom św. Floriana

46 864 21 72

Dom św. Józefa

46 864 21 77

Infirmeria

46 864 21 11

Formularz kontaktowy

@
Klasztor Niepokalanów zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ