MARYJA!

100-lecie Rycerza Niepokalanej

100-lecie Rycerza Niepokalanej


8 stycznia 2022

Program

Sala św. Bonawentury
Powitanie i prelekcja

O. dr Tomasz Szymczak OFMConv:
Rycerz potrzebny od zaraz

O. prof. dr hab Marcin Tkaczyk OFMConv:
100 lat "Rycerza Niepokalanej". Próba analizy

Bazylika
Msza św. pod przewodnictwem
JE ks. abp. Marka Jędraszewskiego

Refektarz klasztorny
Obiad

Jeśli nie będziemy mieli katolickich mediów,
to nasze świątynie zostaną kiedyś puste.

. Maksymilian Maria Kolbe

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów założone zostało przez o. Maksymiliana (Rajmunda) Kolbego. Swoją działalność rozpoczęło od wydawania miesięcznika "Rycerz Niepokalanej", którego pierwszy numer w nakładzie 5 tys. ukazał się w styczniu 1922 r. w Krakowie. Według zamysłu św. Maksymiliana pismo miało być organem założonego przez niego pięć lat wcześniej w Rzymie stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej. O. Kolbe pragnął, aby Rycerstwo Niepokalanej poprzez modlitwę i zakorzenienie w kulcie maryjnym było katolicką odpowiedzią na wszelkie ataki skierowane wobec Kościoła i ludzi wierzących. Miesięcznik miał być czasopismem formującym świadomość i pobożność członków Rycerstwa. Jego pierwszym redaktorem był o. Maksymilian Maria Kolbe (do mara 1939 r.).

Jednak z czasem wśród czytelników wzrastało zainteresowanie, co spowodowało zwiększenie na-kładu, a także przeniesienie wydawnictwa do klasztoru w Grodnie, który miał lepsze warunki dla rozwoju drukarni.

Po pięciu latach i to miejsce stało się zbyt ciasne, aby drukować 40 tys. egzemplarzy miesięcznika, dlatego o. Maksymilian założył nowy klasztor-wydawnictwo w Niepokalanowie. Wystarczyło kolejnych 11 lat, aby nakład wzrósł jeszcze bardziej - w grudniu 1938 r. wydrukowano milion egzemplarzy "Rycerza Niepokalanej".

W trakcie II wojny światowej czasopismo ukazało się tylko raz, ale tuż po jej zakończeniu wznowiono comiesięczne wydanie. Kiedy wydawało się, że nastał czas powrotu do dawnej świetności, w 1952 r. władze komunistyczne zabroniły wydawania "Rycerza". Zakaz obowiązywał aż do jesieni 1981 r. W tym czasie w Santa Severa, nieopodal Rzymu, polscy franciszkanie rozpoczęli drukowanie "Rycerza Niepokalanej" dla Polaków mieszkających na emigracji - inicjatywa wiązała się z beatyfikacją o. Kolbego w 1971 r.

Dzieło św. Maksymiliana to nie tylko "Rycerz Niepokalanej". W Niepokalanowie wydawano tak-że "Rycerzyk Niepokalanej" dla młodzieży (od 1933 r.), "Mały Rycerzyk Niepokalanej" dla dzieci (od 1938 r.), "Biuletyn Misyjny" (od 1939 r.). W roku 1935 pojawił się "Mały Dziennik", którego nakład w ciągu tygodnia wynosił 137 tys. egzemplarzy, a sobotnio-niedzielne wydanie osią-gało 220 tys.

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie skoncentrowane jest na kontynuacji dzieła św. Maksymiliana. Wydaje czasopisma takie jak: "Rycerz Niepokalanej", "Rycerzyk Nie-pokalanej" i "Rycerz Młodych". Jednocześnie publikuje wiele pozycji książkowych z zakresu mariologii, franciszkanizmu i historii świętych.

Obecnie miesięcznik "Rycerz Niepokalanej" ukazuje się w nakładzie ponad 45 tys. egzemplarzy i dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej, a na życzenie czytelników od lutego 2021 r. również w wersji audio. To chyba jedyne czasopismo, które - pozostając wierne pomysłowi św. Maksymiliana - kolportowane jest wciąż za dobrowolną ofiarę.

Działalność wydawnicza

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ