MARYJA!

Wydawnictwo

Wydawnictwo


Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".
Zostań prenumeratorem naszych czasopism

Szanowni i bliscy naszemu sercu Czytelnicy "Rycerza Niepokalanej" i innych pism. Nasi Przyjaciele! Wszyscy ludzie dobrej woli.

Wytrwać w wierze dla naszego zbawienia w tym jedynym życiu, które nam jest dane, to nasza misja. Tak jak modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia o zbawienie nasze i całego świata, tak powierzamy Chrystusowi nasze radości i cierpienia, nadzieje i zwątpienia; wszystko, co nas otacza i czym żyjemy.

Oddajemy w opiekę Matce Bożej każdego z Was, Wasze rodziny i naszą wspólną Ojczyznę. Modlimy się o pokój na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie (w Izraelu i Palestynie). Otaczamy też modlitwą ludzi zagubionych, którzy utracili sens życia, tych, którzy są wypełnieni nienawiścią do Boga, Kościoła i ludzi. Niech i oni odnajdą pokój serca, który daje Bóg.

Rok 2024 niesie z sobą wiele wyzwań związanych z codziennym życiem. Stajemy przed decyzją wyboru chrześcijańskich wartości, które są – przez siły wrogie Ewangelii – podważane i odrzucane. Staramy się w naszych pismach, wydawanych w Niepokalanowie, wspierać modlitwą wszystkich potrzebujących.

Zachęcamy Was, byście trwali we wspólnocie modlitewnej w duchu rycerzy Niepokalanej i podjęli prenumeratę, zwłaszcza "Rycerza Niepokalanej" dla dorosłych, ale także "Rycerzyka Niepokalanej" dla dzieci lub "Rycerza Młodych" dla młodzieży. Dobrze byłoby z Nowy Rokiem 2024 wnieść do swojego domu Maryję przez św. Maksymiliana w wydawanym i założonym przez niego piśmie w Niepokalanowie. To będzie, tak wierzymy, wniesienie do swojego domu błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi na rok 2024.

Proponowane ceny zawierają koszty redakcji, druku i wysyłki. Niemniej zawsze kierujemy się ideą św. Ojca Maksymiliana, by ofiarować pismo każdemu, kto tego chce, nawet bez pieniędzy. Dlatego jeśli ktoś z Państwa będzie uważał, że suma jest zbyt wysoka, to prosimy o zaznaczenie tego. Także tym osobom będziemy wysyłali nasze pisma.

Prosimy zatem o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Niech Pan Wam błogosławi a Matka Boża Niepokalana otacza opieką Was, Wasze rodziny i wspólnoty

o. Jan Krzysztof Oniszczuk
Dyrektor Wydawnictwa
Ojców Franciszkanów Niepokalanów


Nowości wydawnicze
Więcej
Czasopisma MI
Więcej
Biblioteczka Rycerza Niepokalanej
Więcej
Oferta wydawnicza
Więcej
Drukarnia
Więcej
Sklep internetowy
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Działalność wydawnicza

Margaretki 2024

27 kwietnia - VII Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz grup i wspólnot modlących się za kapłanów.

Czytaj dalej...
Post Daniela

29 kwietnia - 5 maja, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

4 maja, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wiesława Kowalska, Modlitwa ekspiacyjna za grzechy przeciwko życiu.

Czytaj dalej...