MARYJA!

Mozaika Męczenników

Mozaika Męczenników


W naszym sanktuarium niepokalanowskim, w bocznej kaplicy bazyliki znajduje się marmurowy ołtarz w formie tryptyku. W jego centrum jest postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w geście wzniesionych rąk powierza kulę ziemską Niepokalanej i w ten sposób wyraża swoją ideę: "Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną". Natomiast skrzydła tryptyku przedstawiają Piusa XII, z figurą MB Fatimskiej, który oddał w opiekę świat Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, inicjatora Ślubów Jasnogórskich. Ołtarz ten chcemy wzbogacić mozaikowymi obrazami Błogosławionych z Niepokalanowa, współpracowników o. Maksymiliana w Niepokalanowie i współwięźniów w Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Jan Paweł II wyniósł ich na ołtarze 13 czerwca 1999 roku. Byli to:

Br. Bonifacy Żukowski (10.04.1942), pokorny i odważny drukarz "Rycerza Niepokalanej".

Br. Tymoteusz Trojanowski (+28.02.1942), dbał, aby "Rycerz Niepokalanej" na czas dotarł do czytelników.

O. Pius Bartosik (+ 13.12.1941), redagował "Rycerza" i inne miesięczniki. Świadkowie przekazali jego wypowiedź z obozu: "Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić cierpienia. Teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie co warte by były nasze słowa".

O. Antonin Bajewski (+8.05.1941), z natury chorowity. Po aresztowaniu ucierpiał wiele od oprawców, którzy go bili koronką franciszkańską, którą nosił na pasku przy habicie. Przed śmiercią w obozie prosił o przekazanie braciom w Niepokalanowie: "Powiedz im, że wierny Chrystusowi i Maryi tu zginąłem".

Razem z nimi zostali umęczeni jeszcze inni franciszkanie: o. Achilles Puchała, o. Herman Stępień, o. Innocenty Guz.

Projekt złoconej mozaiki wykonał artysta Wojciech Łukasiewicz.

Ze względu na ciężka chorobę p. Wojciech wszystkie prace zleca artystom z Włoch. Choroba i poszukiwanie nowych artystów sprawiają, że mozaika jest wykonywana wolniej, dlatego spodziewamy się jej zakończenia i umieszczenia w bazylice do końca czerwca 2024 r.

Święci Męczennicy, których postacie utrwalimy w bazylice, potrafią się nam odwdzięczyć i wyproszą u Boga potrzebne łaski. My, mieszkańcy Niepokalanowa, obiecujemy naszą modlitwę za Dobroczyńców. "Radosnego dawcę Bóg miłuje" - zapisano w Piśmie Świętym.

Niech Bóg hojnie wynagrodzi wszystkim Ofiarodawcom - tak im życzy

O. Mariusz Słowik gwardian
i wspólnota klasztoru w Niepokalanowie

Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO.Franciszkanie)
Bank PEKAO S.A. I O. w Sochaczewie
07 1020 1185 0000 4302 0012 3869

Mozaika niepokalanowian Męczenników
Modlitwa: Boże, nasz Ojcze, który w Swoim Synu ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dajesz nam źródło życia i świętości, nadziei i radości, pokoju i dobra, wysławiamy zwycięstwo Twoich darów objawione w męczeństwie Twoich sług błogosławionych: Piusa i Antonina, Tymoteusza i Bonifacego z Niepokalanowa, kapłanów i braci z zakonu św. Franciszka w czasie II wojny światowej. Błagamy Cię pokornie doprowadź nas za ich wstawiennictwem do blasku prawdy ewangelicznej, która nie zna zniewolenia i zdrady oraz rozpal płomień miłości serafickiej, która wszystko przetrwa i przetrzyma, abyśmy bez lęku i przygnębienia, lecz z ufnością kroczyli drogami trzeciego tysiąclecia we wspólnocie Kościoła. Szczególnie prosimy o łaskę... Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ