MARYJA!

Maksymilianalia - Niepokalanów 2022

Maksymilianalia - Niepokalanów 2022


VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK KOLBIAŃSKICH - Honorowych Dawców Krwi; Energetyków, Elektryków i Elektroników; Rodzin; Krótkofalowców; Dziennikarzy; Drukarzy; parafii i świątyń pw. św. Maksymiliana; szkół i stowarzyszeń im. św. Maksymiliana; działaczy społecznych i wszystkich czcicieli św. Maksymilian.

NIEPOKALANÓW, 24 września 2022

W roku 100-lecia wydania pierwszego numeru miesięcznika "Rycerz Niepokalanej"
80-lecia powstania Armii Krajowej
200. rocznicy urodzin działacza społecznego Ignacego Łukasiewicza
275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego - twórcy hymnu Polski

7:00 - 15:00 Praca Stacji Okolicznościowej Polskiego Związku Krótkofalowców

8:00 Różaniec (kaplica-sanktuarium św. Maksymiliana)

9:00 - 14:00 Akcja honorowego oddawania krwi w ambulansie

9:00 - 14:00 Prezentacja działalności grup i stowarzyszeń

9:00 Panorama Tysiąclecia (w podziemiach bazyliki)

9:45 Misterium Męki Pańskiej (sala św. Bonawentury)

11:00 Eucharystia (bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask)

12:30 Konferencja w sali św. Bonawentury (prelekcje gości + gala wyróżnień)

14:00 Posiłek z niepokalanowskiej kuchni (za ofiarą)

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15:30 Rozesłanie wspólnoty pielgrzymów

Uwaga: W Niepokalanowie można:

Wszelkie informacje, uwagi, propozycje, zgłoszenia, wnioski, proszę kierować na adres e-mail:

maksymilianalia@gmail.com lub tel. +48 602 691 188


MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Maksymilianalia - Niepokalanów 2023

VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK KOLBIAŃSKICH - Honorowych Dawców Krwi; Energetyków, Elektryków i…

Maksymilianalia - Niepokalanów 2021

VI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK KOLBIAŃSKICH - Honorowych Dawców Krwi; Energetyków, Elektryków i…