MARYJA!

Droga zawierzenia przez nawrócenie i ekspiację

Droga zawierzenia przez nawrócenie i ekspiację

blue line
W pierwszą sobotę marca tematem rozważań były nawrócenie, związane z trwającym okresem Wielkiego Postu, jak też sprawa ekspiacji za grzechy aborcji, zapowiadająca organizowane w trzy soboty marca tzw. nabożeństwo Trzech Sobót.

Msza święta z zawierzeniem siebie i wszystkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwo wynagradzające modlitwa różańcowa z 15-minutowym rozważaniem nad tajemnicą różańcową, konferencja zaproszonego Gościa - to treść spotkania "Oddaj się Maryi", które od kilku lat odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w niepokalanowskim sanktuarium Wszechpośredniczki Łask.

Konferencję wyjaśniającą ideę zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi poprowadził o. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań. Na przykładzie swoim i wielu innych osób mówił jak w sposób praktyczny oddać się Maryi, jak tym oddaniem żyć i jak coraz głębiej wprowadzać Martkę Bożą w nasze życie wewnętrzne. O. Mirosław mówił o potrzebie modlitwy i waliki z grzechem oraz podejmowania drogi nawrócenia. Podczas tej pierwszej części spotkania można było usłyszeć kilka świadectw osób, które zawierzyły się Niepokalanej.

Konferencje i Świadectwa | 65. Spotkanie "Oddaj się Maryi".

Podczas Mszy św. homilię wygłosił o. Remigiusz Trocki - franciszkanin, kustosz sanktuarium Bożej Rodziny w Miedniewicach. Wezwał on słuchaczy, aby spojrzeli na post i pokutę w perspektywie inwestycji w rozwój duchowy, jak sportowcy inwestują w to, by rozwijać swoje umiejętności. Przekonywał, że nawet jeden człowiek może uratować świat, jeżeli naprawdę wierzy w Boga wszechmogącego, i że chrześcijanin potrzebuje "namaszczenia Duchem Świętym", by jego słowa przynosiły owoce nawrócenia i uświęcenia. Zachęcił, by różne życiowe doświadczenia, cierpienia, przyjmować w duchu ekspiacji, zadośćuczynienia, aby "sprawiedliwość Boża została przebłagana". Inspirowany fatimskim orędziem i postawą fatimskich wizjonerów kaznodzieja zauważył, że "Bóg przez Niepokalaną pragnie, aby zostało przebłagane oblicze Jego sprawiedliwości". Podkreślił też, że z powodów znanych tylko Bogu dopuszcza On pewne nieszczęścia, ale też ochrania przed jakimiś nieszczęściami. Ostrzegał z mocą, że każdy grzech przynosi konretne konsekwencje, nie tylko dla grzesznika, ale także dla innych ludzi, a nawet dla całych narodów. Jednak, jeśli potrafimy zawierzać Niepokalanej i prosić Boga o miłosierdzie, to wszystko jest możliwe i nic nie jest stracone, bo jesteśmy w stanie wybłagać łaskę miłosierdzia - zaznaczył franciszkanin.

Po homilii miało miejsce, które o. Mariusz Słowik - gwardian Niepokalanowa, poprowadził modlitwę zawierzenia Niepokalanej i pobłogosławił "Akty zawierzenia".

Po Eucharystii modlitwę różańcową i 15-minutowe rozważanie nad pierwszą tajemnicą światła poprowadził o. Piotr M. Lenart. Po tym nabożeństwie wynagradzającym była możliwość przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej (MI). Do MI w tym miesiącu wstąpiło ok. 60 osób, zaś do tego aktu przygotował zebranych o. Piotr M. Lenart - franciszkanin z Niepokalanowa. W krótkich słowach przypomniał historię założenia MI i przybliżył środki, jakimi może się posługiwać rycerz Niepokalanej, jak też wskazał na oddania się Niepokalanej jako istotny warunwk należenia do MI i jak tym oddaniem żyć w codzienności.

Msza i Nabożeństwo Wynagradzające.

Po przerwie konferencję wygłosiła Wiesława Kowalska, mówiąc o ekspiacji za grzechy aborcji jako warunku zdrowia i zgody w rodzinie. W nawiązaniu do sytuacji na Ukrainie, p. Wiesława wskazała, że niestety Ukraina "przoduje, jeśli chodzi o aborcje, zabijanie dzieci nienarodzonych", tak jak i inne kraje Wschodu. Konsekwencje aborcji wpływają niszcząco na całą rodzinę. Stąd zobowiązanie do ochrony życia i do modlitwy za osoby dotknięte skutkami aborcji spoczywa na każdym, kto jest świadomy ogromu tragicznych skutków grzechu aborcji.

Konferencja - Wiesława Kowalska.

Następne spotkanie odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia, w Niepokalanowie.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Bolesna Matka
Bolesna Matka

Tradycja wymienia siedem bolesnym momentów w życiu Maryi: 1. Proroctwo Symeona; 2. Ucieczka do Egiptu; 3. Zgubienie Jezusa w Jerozolimie; 4. Spotkanie z Synem na Drodze Krzyżowej; 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa; 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża; 7. Złożenie Ciała Jezusa do grobu..

Więcej

Męczennica w duchu
Męczennica w duchu

O męczeństwie Dziewicy Maryi mówi zarówno proroctwo Symeona, jak też samo opowiadanie o męce Pana. "Oto Ten - powiedział o Dziecięciu starzec Symeon - przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę - zwrócił się do Maryi - przeniknie miecz".

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Sezon 3 spotkań MI on-line w duchowości św. Maksymiliana. Czwartek, 21 września - FunJob 28WRZ 2023. Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Maksymilianalia 2023

23 września - Niepokalanów, VIII Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich - w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika...

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

7 października, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, konferencja o Maryi w Apokalipsie, spektakl taneczny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ