MARYJA!

50 lat temu

50 lat temu

blue line

Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

"21 marca odbyła się w naszym kościele piękna uroczystość konsekracji nowego ołtarza św. Józefa, której dokonał przed sumą ks. Prymas Stefan Wyszyński. Sumę odprawił w tym dniu o. prowincjał Władysław Ryguła. Prymas wygłosił kazanie do licznie przybyłych wiernych. Po posiłku w refektarzu Arcypasterz udał się do dolnego kościoła i poświęcił "Golgotę", po czym oglądał poszczególne jej sceny. Krótko po godz. 16 ks. kardynał odjechał do Szymanowa. Na uroczystościach obecny był p. Franciczek Gajowniczek, który przybył z Brzegu do Niepokalanowa".

"Echo Niepokalanowa", 1971 r.

Uroczystości sprzed 50 laty były sprawowane z racji 100. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła. Ołtarz ku czci tego Świętego w niepokalanowskiej bazylice powstał jako wotum wdzięczności mieszkańców Niepokalanowa za opiekę, jaką otrzymali od tegoż Świętego. Budowniczy ołtarza, br. Sergiusz, witając ks. Prymasa i prosząc o konsekrację ołtarza, tak mówił:

Włożyliśmy w budowę i ozdobienie tego ołtarza całą naszą cześć i miłość, jaką żywimy do św. Józefa. On Patronem Rycerstwa Niepokalanej. Jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni za nieustanną opiekę, jaką roztacza nad Niepokalanowem polskim i naszą misją w Japonii. Niektóre jego łaski graniczą wprost z cudem. Również św. Józef to nasz wzór w oddaniu się Niepokalanej, zwłaszcza teraz, gdy pozostała nam tylko szara twarda praca, najczęściej fizyczna, podobna do pracy św. Józefa z Nazaretu.

W kronice Niepokalanowa czytamy, że ks. Prymas Stefan Wyszyński przybył do Niepokalanowa o godz. 10:45. Przywitała go orkiestra braci, która zagrała marsza, a następnie uczeń Małego Seminarium wyrecytował wiersz, który na ten dzień ułożył br. Cyrion. Z kronik możemy odtworzyć te chwile prawie co do minuty, gdyż zostały one szczegółowo opisane. Wiemy, kto usługiwał, jak dokładnie przebiegała ceremonia konsekracji ołtarza, jakich użyto szat liturgicznych i jakie pieśni śpiewano w tym dniu. Zechciejmy jednak odtworzyć tylko fragmenty homilii, którą w tym dniu wygłosił kard. Stefan Wyszyński. W okolicznościowym słowie kard. Wyszyński zwrócił uwagę na osobę Ojca Maksymiliana oraz na problemy dnia codziennego, jakie dotykały nasze społeczeństwo, a które i dziś są podobnie aktualne. Posłuchajmy kilku fragmentów.

Święci nie tylko są świadkami przedziwności i skuteczności nauki Chrystusa, ale też oni są również i przewodnikami do Chrystusa. Takie miejsce zdobył również z woli Boga, w tym wielkim dziele zbawienia ludzi św. Józef. (...) Ojciec Niebieski, Pan wszelkiego świata, Ten, który nas poucza, że nie samym chlebem żyje człowiek, postawił Świętą Rodzinę na tej ziemi w warunkach niezwykle trudnych, to było niemal ubóstwo. (...) Dzisiaj ludzie bronią się przed pracą, zwłaszcza fizyczną, rolną, rzemieślniczą. Dziś naśladujemy św. Józefa na ciężkiej niwie pracy rolnej i przemysłowej, która tak daleko poszła naprzód, ale nie wyzwoliła nas z trudu. Nadal jesteśmy ludźmi niemałego trudu. I chociaż pracują za nas dzisiaj maszyny popędzane prądem, nadal jednak pozostaje codzienny trud. Nie jest on karą, jak się czasami słyszy. Jest to niezbędny czynnik naszego wychowania. (...)

Najbogatszy Ojciec Niebieski, do którego cały świat należy, osadził swojego Syna, Zbawiciela świata, w najtrudniejszych warunkach. Urodził się w stajni, musiał uciekać do Egiptu, musiał się ukrywać przed Herodem, który chciał Go zabić, a jednak wypełnił zadanie. Jest Zbawcą świata. I przy tym Zbawcy świata najbliżej stoi cieśla Józef i Służebnica Pańska Maryja. (...)

Jeśli wspominamy twórcę Niepokalanowa, Ojca Maksymiliana Kolbego, to widzimy, jak życie jego i trud był wielki. Jak ogromny wysiłek wkładał codziennie. To nie było wygodne życie. To my dziś ustawiamy go na ołtarzach. On zawsze będzie nam widniał przed oczyma jako ten, który tu kopał ziemie, fundamenty, wznosił te budynki, te ubogie baraki i w nich pracował na oczach wielu z was. A potem też pokazał, za przykładem Chrystusa, który rozpiął swoje ramiona na krzyżu, by zasłonić rodzaj ludzki; tak i Ojciec Maksymilian zasłonił żołnierza, ojca rodziny, przed siepaczami gestapowskimi. To jest to ciężkie zmaganie się całego ludzkiego życia, trudnymi sytuacjami. To imponuje dzisiejszemu człowiekowi. Mówimy - dzielny człowiek, wspaniały człowiek. I niech on przemawia do nas, tak, jak dziś przemawia do nas św. Józef z tym narzędziem pracy, które trzyma - piła, na tle tego wspaniałego posągu.(...)

Ojciec Niebieski postawił Józefa jak wielu z nas w najtrudniejszych, ubożuchnych warunkach życia. I dlatego jest On tak aktualny. Ma coś nam ważnego do powiedzenia, to jak pracować rzetelnie, jak opiekować się rodziną, jak jej służyć, jak cały swój wysiłek i trud oddać służbie dla rodziny. (...) On przez swój przykład wyzwala nas z opieszałości, z jakiegoś lenistwa, samolubstwa, z wygodnictwa życiowego, abyśmy umieli się poświęcić dla Boga, dla Kościoła, dla rodziny, dla Ojczyzny.

Kard. Stefan Wyszyński

Ołtarz św. Józefa w niepokalanowskiej bazylice znajduje się w nawie bocznej, po prawej stronie ołtarza głównego. Ołtarz św. Józefa, pracownika, wykonany jest z marmuru karraryjskiego. Po jego bokach wyrzeźbione są postacie przedstawiające symbolicznie różne grupy zawodowe. W mensie umieszczone zostały relikwie św. Andrzeja Boboli i św. Agnieszki - męczenników. Z lewej strony znajduje się mozaika przedstawiająca Chrzest Polski. Wokół napis w języku łacińskim: "Mieszko, wódz Polski, otrzymuje chrzest. Polska zawsze wierna". Ołtarz i chrzcielnicę konsekrował 21 marca 1971 r. kard. Stefan Wyszyński - Prymas Polski.

Teresa M. Michałek, FN / red.


... ... ... ... ... ... ... ...

Wiadomości

11.10.2021

Nowy Prezes Międzynarodowy MI
Zdecydowaną większością głosów na Prezesa Międzynarodowego MI został wybrany Miguel Bordas-Pruszyński.

10.10.2021

On zawsze wychodzi z półek
10 października 1982 r. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Ojca Maksymiliana Kolbego. Ten święty…

08.10.2021

Cierpienie świętych
Mszę świętą św. Maksymilian odprawiał z takim namaszczeniem, że zdawało się, iż to Pan Jezus…

06.10.2021

Różaniec Ojca Maksymiliana
Różaniec należał do ulubionych modlitw św. Maksymiliana. Towarzyszył mu zarówno w chwilach radosnych, jak i…

05.10.2021

Różańcowa moc
W tym wezwaniu: odmawiajcie różaniec - Matka Boża jest monotematyczna. Ona w każdym objawieniu prosi…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ