MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Niepokalanów … jest to miejsce obrane przez Niepokalaną i przeznaczone wyłącznie na szerzenie Jej czci. Wszystko, cokolwiek jest i będzie w Niepokalanowie, to Jej własność. (św. Maksymilian, Grodno, listopad 1927 r.)

W roku bieżącym obchodzimy stulecie Rycerstwa Niepokalanej i objawień Matki Bożej w Fatimie. Oba te wydarzenia są duchowe złączone. Ostatnie objawienie miało miejsce 13 października, a trzy dni później powstało w Rzymie MI. To, o co prosiła Maryja, realizował św. Maksymilian i Rycerstwo przez niego założone. Podstawową sprawą, o którą upomina się Matka Boża, jest poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Warunkiem koniecznym przynależności do MI jest oddanie się Niepokalanej jako rzecz i własność. Wszystkie dzieła, sprawy, problemy Ojciec Maksymilian zawsze oddawał Maryi i zachęcał innych do takiej postawy. Bardzo dbał, aby we wszystkim Ona była obecna i sama wszystkim kierowała.

Od kilku miesięcy w Niepokalanowie prowadzimy spotkania Oddaj się Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej osób pragnących zawierzyć się Matce Bożej. Wiele osób doznaję różnych łask: uzdrowienie z choroby nowotworowej, bezpłodności, pojednanie w rodzinie, rozwiązanie problemów finansowych, znalezienie pracy itd. Istotą zawierzenia jest oddanie Maryi tego, co uważamy za naszą własność. Maryja nie może pomóc tylko w sprawach, których Jej nie oddamy.

Oddanie siebie i wszelkich spraw Maryi jest realizacją testamentu z Krzyża. Pan Jezus powiedział do Matki: "Niewiasto oto syn, Twój", a do Jana "Oto Matka Twoja". Ewangelia ta kończy się słowami: "i wziął Ją do siebie", czyli wypełnił polecenie. Pragnieniem Jezusa jest, aby każdy człowiek przyjął Maryję za Matkę i pozwolił Jej kierować własnym życiem. Maryja jest najkrótszą i najpewniejszą drogą do Boga.

W sierpniu planujemy Wielkie Zawierzenie Niepokalanej. W ramach nowenny przed Wniebowzięciem NMP, od 6 do 14 sierpnia będziemy Maryi polecać kolejne sfery życia. 15 sierpnia na wszystkich Mszach św. będziemy zawierzać siebie i wszelkie sprawy Niepokalanemu Sercu Maryi. Od 16 do 22 sierpnia będziemy dziękować dobremu Bogu za wszelkie łaski, udzielone za wstawiennictwem Niepokalanej.

Przez cały ten czas będzie nam towarzyszyć figura Matki Bożej Fatimskiej, podarowana narodowi polskiemu w 1967 r. przez papieża Pawła VI. Figura ta miała peregrynować po Polsce, ale z racji ograniczeń narzuconych przez ówczesne komunistyczne władze, została przekazana franciszkanom z Niepokalanowa i znajduje się obecnie w kaplicy klasztornej.

Nowennę rozpoczniemy 6 sierpnia przy starej kaplicy, w 90. rocznicę poświęcenia figurki Niepokalanej i oddania Maryi terenu pod klasztor. Zakończenie we wspomnienie NMP Królowej, 22 sierpnia. Papież Pius XII w 1954 r., ustanawiając to święto, zobowiązał, aby w tym dniu w każdej świątyni ponowić akt poświęcenia ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi.

Będziemy spotykać się codziennie wieczorem w bazylice o 18.00 na Eucharystii z zawierzeniem kolejnych dziedzin życia. O 17.00 odmówimy Różaniec, a po Mszy św. wysłuchamy świadectw zaproszonych gości. Po nich będą koncerty i celebracje. Każdy pielgrzym może oddać Maryi różne osoby, instytucje, sprawy bliskie sercu i siebie samego.

Prosimy wszystkich czcicieli Matki Bożej o duchowe wsparcie całej akcji. Można w tej intencji ofiarować Komunię świętą, post, dobry uczynek lub modlitwę - szczególnie różańcową. Do wakacyjnego numeru Rycerza Niepokalanej dołączona jest tajemnica różańcowa ze specjalnie przygotowanymi rozważaniem i modlitwą zawierzenia. Prosimy o chociaż jeden dziesiątek dziennie do końca tego roku.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tych uroczystościach.

Franciszkanie z Niepokalanowa

Pisma
OJCA

DZIEDZICTWO

Rycerstwo Niepokalanej

MI - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe.

WIĘCEJ

Rycerstwo Niepokalanej