MARYJA!

Jubileusz Odkupienia 2033

Jubileusz Odkupienia 2033


Nowenna Dziewięcioletnia (2024-2032)

3016.1

Nowenna Dziewięcioletnia Jubileuszu Odkupienia

Wraz z Adwentem 2023 r. rozpoczęło się dziewięcioletnie duchowe przygotowanie do jubileuszu dwóch tysięcy lat Odkupienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa.

W 2033 r. chrześcijaństwo będzie celebrowało dwutysięczną rocznicę ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, Jego zbawczą Mękę i śmierć na Krzyżu, wreszcie Jego Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego. Wtedy to z przebitego boku Chrystusa i daru Ducha Świętego narodził się Kościół.

Z woli Chrystusa, nazwanej Jego Testamentem, Maryja stała się Matką Kościoła, a uczniowie Jego otrzymali Wielkie Posłannictwo: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19).

Pragniemy przygotować się do tego Wielkiego Jubileuszu Odkupienia jak najlepiej. Naszą najlepszą Matką i Nauczycielką wiary jest nade wszystko Maryja - Matka i wychowawczyni Odkupiciela i Zbawiciela naszego. Dlatego pragniemy wejść do Jej szkoły - jak uczniowie do Wieczernika - by modlić się o nowe wylanie Ducha Świętego na nas i na cały Kościół. Pragniemy lepiej, głębiej i owocnej poznać Tajemnice naszego Odkupienia.


Nowenna do Chrystusa Króla przed 2000-leciem Odkupienia
Więcej
Plan Nowenny Jubileuszowej w Niepokalanowie
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Działalność wydawnicza

Studiuj na Kolbianum

7 czerwca ruszyła rekrutacja w Kolbianum! Zapraszamy wszystkich chętnych.

Czytaj dalej...
Rekolekcje Pomocy Duchowej Rodzinie

14-16 czerwca - Niepokalanów, modlitwy, warsztaty, rozmowy z kapłanem i psychologiem.

Czytaj dalej...
Post Daniela

1-7 lipca, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...