MARYJA!

Św. Maksymilian w Londynie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Św. Maksymilian w Londynie

Św. Maksymilian ofiarując swoje życie, stał się konkretnym, wręcz namacalnym dowodem na istnienie Boga, który jest Miłością (1 J 4,16). On staje się dla nas także nauczycielem wolności, bez której nie ma dojrzałej miłości. Wreszcie św. Maksymilian stoi przed nami jako ten, który uczy szacunku wobec godności małżeństwa i rodziny.

Fragment homilii ks. bp. Wiesława Lechowicza,
wygłoszonej w Londynie w Opactwie Westminster
13 stycznia 2019 r.

W roku Jubileuszowym 2000 chrześcijaństwa, w anglikańskim Opactwie Westminster, będącym koronacyjną świątynią królów angielskich, zostały umieszczone na frontonie świątyni figury 10 męczenników chrześcijańskich różnych wyznań z okresu XX w. Wśród postaci wyróżnionych przez Kościół Anglikański znalazł się św. Maksymilian M. Kolbe. Jego postać z dwiema koronami, stylizowana na X-wieczną rzeźbę gotycką, umieszczona jako pierwsza od lewej strony, wita wszystkie osoby przekraczające próg westminsterskiego opactwa.

Z racji 125. rocznicy urodzin św. Maksymiliana, przypadającej 8 stycznia 2019 r., Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii postanowiła uczcić pamięć naszego wielkiego rodaka w stolicy Zjednoczonego Królestwa, gromadząc się właśnie wokół jego figury w tej wyjątkowej świątyni. Autorem inicjatywy był Rektor Misji Polskiej ks. prałat Stefan Wylężek, który przedstawił ten pomysł Dziekanowi Opactwa Westminsterskiego ks. dziekanowi Johnowi Hall. Propozycja została bardzo życzliwie przyjęta i Królewska Świątynia szeroko otwarła swe podwoje dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Obchody rocznicy urodzin św. Maksymiliana zostały połączone z wizytą pasterską opiekuna Polskiej Emigracji z ramienia Episkopatu Polski ks. bp. Wiesława Lechowicza. W uroczystości włączyła się również ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie na czele z ambasadorem Arkadym Rzegockim.

Obchody trwały trzy dni. Rozpoczęły się w piątek, 11 stycznia, spotkaniem ks. bp. Wiesława Lechowicza z Polonią brytyjską w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym przy King Street. Podczas spotkania zostały poruszone bieżące sprawy, którymi żyją nasi rodacy w Wielkiej Brytanii, a także kwestie duszpasterskie dotyczące Misji Polskiej w Anglii i Walii.

W sobotę, 12 stycznia, w godzinach popołudniowych w Ambasadzie Polskiej w Londynie miała miejsce debata w formie dyskusji panelowej nt. Św. Maksymilian Kolbe - Misjonarz i Męczennik. Dyskusję prowadził dziennikarz Jonathan Luxmoore, a jej uczestnikami byli: bp Wiesław Lechowicz - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, prof. Gerard Kirloy - historyk Kościoła, ks. prał. Stefan Wylężek oraz o. prof. Grzegorz Bartosik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnicy debaty wskazywali na aktualność osoby i misji św. Maksymiliana dla współczesnego człowieka, a ożywiona dyskusja pogłębiła znajomość niektórych mało znanych faktów z życia naszego wielkiego Rodaka. Honorowym gościem debaty był ambasador Japonii w Wielkiej Brytanii Kōji Tsuruoka wraz z małżonką.

 Centralne uroczystości z racji 125. rocznicy urodzin św. Maksymiliana miały miejsce w niedzielę, 13 stycznia. Najpierw o godz. 11 uroczystą Mszę św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Londynie przy Devonia Road celebrował bp Wiesław Lechowicz, wskazując na wyjątkowość i aktualność postaci św. Maksymiliana.

Druga część uroczystości miała miejsce wieczorem w Opactwie Westminster. Rozpoczęła się ona złożeniem kwiatów przed figurą św. Maksymiliana przez ambasadora Arkadego Rzegockiego i jego małżonkę. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo Słowa Bożego o charakterze ekumenicznym, odprawiane w j. polskim i angielskim. Wzięli w nim udział duchowni anglikańscy i katoliccy oraz ok. 2 tys. naszych rodaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Nabożeństwu przewodniczył dziekan Opactwa Westminster ks. dr John Hall, a homilię wygłosił bp. Wiesław Lechowicz. Opiekun Duchowy Polskiej emigracji ukazał św. Maksymiliana jako Apostoła Miłości, Nauczyciela Wolności i Obrońcę Godności Małżeństwa i Rodziny.

Podczas nabożeństwa delegacja franciszkanów z Niepokalanowa (br. Marek Gąsiorowski, o. Dariusz Myszk i o. Grzegorz Bartosik) przekazała Opactwu Westminsterskiemu relikwie św. Maksymiliana (włosy z jego misyjnej brody). Uroczystościom towarzyszyła piękna oprawa muzyczna czterech polonijnych chórów pod dyr. Jerzego Pockerta. Na organach grał Matthew Jorysz. Mury westminsterskiej świątyni rozbrzmiewały dźwiękami takich pieśni, jak: Gaude Mater, Nie rzucim Chryste świątyń Twych, czy My chcemy Boga. Honorowym gościem uroczystości była burmistrz Westminsteru Lindsey Hall.

Uroczystości 125. rocznicy urodzin św. Maksymiliana, zorganizowane wspólnie przez Polską Misję Katolicką, Opactwo Westminster i Ambasadę RP w Londynie, miały znaczenie historyczne. Po raz pierwszy królewska świątynia Londynu zapełniła się prawie w całości Polakami. Wspólne uroczystości katolicko-anglikańskie pokazały też, że św. Maksymilian - bezkompromisowy uczeń Chrystusa i rycerz Niepokalanej - może łączyć różne narody i różne wyznania chrześcijańskie. Przykład jego życia pociąga do Pana Boga wszystkich i przypomina nieustannie, że "tylko miłość jest twórcza".

O. Grzegorz M. Bartosik OFMConv, uczestnik uroczystości

Galeria

Podczas uroczystości w 125. rocznicę urodzin św. Maksymiliana delegacja franciszkanów z Niepokalanowa przekazała Opactwu Westminsterskiemu relikwie św. Maksymiliana.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA