MARYJA!

Jubileusz 100-lecia MI
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Jubileusz 100-lecia MI

W 2017 roku obchodzić będziemy dwie ważne rocznice: 100-lecia objawień fatimskich i założenia Rycerstwa Niepokalanej.

Niepokalanów - miejscem szczególnej modlitwy

Inicjatywy: Oddaj się Maryi i Modlitwa za masonów... - zrodziły się w perspektywie dwóch rocznic, które obchodzić będziemy w 2017 r.: 100-lecia objawień fatimskich i założenia Rycerstwa Niepokalanej.

W 1917 r. Matka Boża ukazała się trójce dzieci w małej portugalskiej wiosce Fatimie i przyniosła światu orędzie pokoju. W tym samym czasie w Rzymie młody franciszkanin św. Maksymilian Kolbe zrozumiał, że każdą łaskę - w tym łaskę zwycięstwa duchowego i prawdziwego pokoju - można otrzymać tylko przez ręce Niepokalanej. Ten święty franciszkanin całkowicie oddał się Niepokalanej jako Jej rycerz i zaprasza wszystkich, by zostali gorliwymi rycerzami Maryi, a na znak szczególnego oddania zdobili swoją pierś Cudownym Medalikiem Niepokalanej.

Od tych wydarzeń mija prawie 100 lat. Przesłanie Matki Bożej z Fatimy realizowane jest w Rycerstwie Niepokalanej, a właściwie w istocie tego ruchu, czyli w całkowitym zawierzeniu Niepokalanej siebie, swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ona wie najlepiej, na jakim polu Nowej Ewangelizacji jesteśmy potrzebni, byśmy "oddali Bogu jak największą chwałę".

A jeśli ktoś nie może przyjechać do Niepokalanowa, niech spróbuje inaczej... Rycerzy Niepokalanej - indywidualnych lub zrzeszonych we wspólnotach MI - którzy w danym miesiącu nie mogą przyjechać na czuwanie do Niepokalanowa, zachęcamy, aby 16. dnia miesiąca łączyli się duchowo z Niepokalanowem. Po uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem lub Opiekunem MI mogą w swojej parafii zorganizować podobne czuwanie modlitewne lub krótką modlitwę.

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie