MARYJA!

Nie ma miłości bez ofiary
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Nie ma miłości bez ofiary

23 września po raz drugi w Niepokalanowie zebrały się środowiska kolbiańskie, czyli wszyscy ci, którym patronuje św. Maksymilian M. Kolbe, by wspólnie podziękować św. Maksymilianowi za jego pomoc i opiekę.

W tym roku przybyłym towarzyszyło hasło: Nie ma miłości bez ofiary. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 grup zorganizowanych i wiele osób indywidualnych z różnych części naszego kraju. Z samego rana można było obejrzeć muzeum św. Maksymiliana, by w ten sposób poznać bliżej życie i działalność tego wielkiego świętego jak również obejrzeć Misterium Męki Pańskiej oraz Panoramę Tysiąclecia. Od wczesnych godzin rannych można też było oddać krew, by ratować w ten sposób czyjeś życie. Św. Maksymilian oddał swoje życie za ojca rodziny, drugiego współwięźnia, którego nie znał. Oddając krew, można w podobny sposób uratować życie kogoś, kogo nie znamy.

O godz. 11 w sali św. Bonawentury można było usłyszeć ciekawą prelekcję o. Stanisława M. Piętki - prezesa narodowego MI, nt. 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej. Prelegent, mówiąc o tej wielkiej idei życiowej św. Maksymiliana, zaznaczył jej duchowy związek z objawieniami w Fatimie. "Choć Ojciec Maksymilian nie mógł słyszeć nic o Fatimie, gdyż Rycerstwo Niepokalanej powstaje trzy dni po ostatnich objawieniach, to duch objawień z Fatimy jest wyraźny w Rycerstwie Niepokalanej, które zakłada Ojciec Kolbe. Rycerstwo Niepokalanej to w pewien sposób wypełnienie przesłania Matki Bożej do dzieci z Fatimy, a jednocześnie nadzieja dla świata" - mówił o. Stanisław. Po prelekcji zostały wręczone medale dla krwiodawców.

Uroczystej Mszy św. w niepokalanowskiej bazylice przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek - biskup pomocniczy arch. przemyskiej. W homilii ks. Biskup przybliżył postać św. Maksymiliana, a szczególnie jego drogę z Maryją do Boga. Podkreślił też, że "ofiara i cierpienie jest częścią ludzkiego życia, które zaniesiemy na tamten świat, i które daje nam życie wieczne z Chrystusem i chwałę nieba". Podczas Mszy św. środowiska kolbiańskie odnowiły swoje zawierzenie się Maryi na wzór św. Maksymiliana. Po uroczystościach można było posilić się smaczną klasztorną grochówką.

Przypomnijmy, że św. Maksymilian jest patronem: Honorowych Dawców Krwi; Energetyków, Elektryków i Elektroników; Rodzin; Krótkofalowców; Dziennikarzy; Drukarzy; Związku Gmin Kolbiańskich: Teresina, Pabianic; Zduńskiej Woli, Oświęcimia - Harmęży; diecezji: bielsko-żywieckiej, elbląskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej; Krucjaty Wyzwolenia Człowieka; sanktuarium św. Maksymiliana w Szczukach; parafii i świątyń pw. św. Maksymiliana; Szkół i Stowarzyszeń im. św. Maksymiliana; Ruchów Pro-Life; Ruchu Trzeźwości im. św. Maksymiliana i hospicjów; osób więzionych, uzależnionych i wielu innym, którzy św. Maksymiliana naśladują w idei całkowitego oddania się Niepokalanej.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA