Kampania Różańcowa

Intencja: O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, naszych rodzinach, ojczyźnie i na całym świecie

Kampania Różańcowa
Początek: 12 września 2020 r.

Zgłoszenia przez Internet

Kampania Różańcowa to zorganizowana akcja modlitewno-pokutna katolików. Jest kontynuacją Sztafety Różańcowej, która trwała od 27 października 2018 r. do stulecia Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 2020 r. i zjednoczyła w nieustannej modlitwie różańcowej 5068 duchownych i świeckich. Na liczne prośby uczestników Sztafet postanowiliśmy kontynuować to Boże dzieło w zmienionej i rozszerzonej formie.

Zgłoszenia

oraz pytania można kierować na e-mail:
poczta@niepokalanow.pl
lub pisząc na adres: Niepokalanów, Kampania Różańcowa, ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5, 96-515 Teresin.