MARYJA!

Każde życie jest święte
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Każde życie jest święte

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, postanawiam mocno i przyrzekam, że od uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny  biorę w duchową adopcję jedno dziecko

- słowa te mocno wybrzmiały w sanktuarium, kaplicy św. Maksymiliana, gdy dość liczna grupa parafian podejmowała zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego.

Zwiastowanie to jeden z dwóch dni w roku, gdy w sposób szczególny oddajemy cześć Panu Bogu, dziękując Mu za dar Wcielenia. Matce Bożej zaś w tym dniu dziękujemy za to, że zechciała być Matką Syna Bożego i zgodziła się na Boży plan zbawienia.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, nazywana również świętem zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, obchodzimy 25 marca. W tym dniu przypominamy sobie o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi - Niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Uroczystość ta przypada najczęściej w okresie Wielkiego Postu, co pomaga nam zrozumieć, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Historia święta

Uroczystość Zwiastowania obchodzona była od V w. przez Kościół Wschodni. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego († 604). Najstarszym świadectwem obchodzenia tego święta jest homilia Abrahama z Efezu, wygłoszona w Konstantynopolu około 550 r. Wiadomo także, że już w IV w. w Nazarecie powstała bazylika Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać domek Świętej Rodziny. Nie wiemy dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano 25 marca. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące ten dzień z uroczystością Narodzenia Pańskiego - daty, od której dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania, czyli początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.

Dzień Świętości Życia

Także 25 marca od wielu lat obchodzimy Dzień Świętości Życia. To dlatego w tym dniu podejmowany są różne inicjatywy związane z ochroną i godnością ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do chwili naturalnej śmierci. Episkopat Polski wydaje co roku specjalne oświadczenia. "Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy troszczą się o godność każdej osoby i głoszą Ewangelię życia. Doceniamy działania ruchów, stowarzyszeń i osób dobrej woli, które pragną zapewnić ochronę życia każdego dziecka" - czytamy w tegorocznym komunikacie. W dalszej części biskupi przypominają, że celem Dnia Świętości Życia jest "budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji" - jak napisał papież Jan Paweł II w Evangelium Vitae. Biskupi zachęcają do propagowania wartości życia i tworzenia w swoim środowisku "cywilizacji życia".

Odpowiedzią na to wezwanie są coroczne przyrzeczenia i adopcja nienarodzonego dziecka, zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA