MARYJA!

Dziedzictwo kolbiańskie kierunkiem Zakonu
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Dziedzictwo kolbiańskie kierunkiem Zakonu

"Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnej radości - napisał do współbraci o. Wiesław Pyzio - prowincjał franciszkanów prow. warszawskiej, na którego terenie znajduje się niepokalanowski klasztor. - Włączyliśmy do nowego tekstu Konstytucji artykuł o dziedzictwie kolbiańskim. Św. Maksymilian staje się zatem dla całego Zakonu przykładem jak żyć i działać we współpracy z Duchem Świętym i w oddaniu się Niepokalanej. Niech będzie zatem nieustanną inspiracją i dla nas, jego współbraci".

14 sierpnia ojcowie kapitularni wysłuchali wideoprzesłania od asystenta międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej o. Raffaele Di Muro. Jego słowa o zawierzeniu przez św. Maksymiliana wszystkiego Niepokalanej dały początek debacie nad tekstem nawiązującym do tzw. dziedzictwa kolbiańskiego. "Zakon w ramach nowych wyzwań misyjnych znajduje w św. Maksymilianie Marii Kolbem przykład w przeżywaniu zawierzenia Niepokalanej z otwartym sercem, we wsłuchiwaniu się w Ducha Świętego i znaki czasu" - tak brzmi końcowy fragment zatwierdzonego tekstu, który po przeprowadzonym głosowaniu został przyjęty z aplauzem przez zgromadzonych.

201. kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych rozpoczęła się 24 lipca w Nemi k. Rzymu, a zakończy 26 sierpnia. Zadaniem ojców kapitulnych jest nadanie zakonowi nowego oblicza - zarówno duchowego, jak i prawnego - które lepiej odpowie wymogom dzisiejszych czasów. Obradujący franciszkanie, podejmując rewizję Konstytucji, opierają się na tekście Instrumentum laboris, który jest wynikiem pracy Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji i dyskusji na kapitułach klasztornych we wszystkich franciszkańskich wspólnotach na świecie.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA