MARYJA!

100-lecie MI w Rzymie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

100-lecie MI w Rzymie

Przez trzy dni w wiecznym mieście członkowie Rycerstwa Niepokalanej z całego świata świętowali 100-lecie założenia Stowarzyszenia. Dziś Rycerstwo obecne jest w 52 krajach, zaś we wspólnym świętowaniu obecni byli przedstawiciele z 19 krajów, w których działa MI.

Obchody miały różne etapy. I tak 20 przedstawicieli MI z 6 krajów przez trzy dni pracowało nad dokumentem - przesłaniem dla całego MI na nowe 100-lecie: Misja MI w Kościele i świecie, a znaki czasu. Podstawą tego dokumentu było rozważenie encykliki papieża Franciszka Evangeli Gaudium. W treść papieskiego dokumentu wprowadził zebranych o. Giulio Cesareo - dyrektor Wydawnictwa Watykańskiego. Franciszkanin zwrócił uwagę zebranych na wierność charyzmatowi, który nie jest tylko dla nas, ale to swego rodzaju język całego Kościoła. "Musimy nieostatnie wzrastać, nawracać się i przechodzić ponad nasze myślenie" - mówił prelegent. Zaznaczył też potrzebę ciągłego wzrastania w wierze i poszukiwania relacji tak z Panem Bogiem, jak i z drugim człowiekiem. "Nie możemy patrzeć tylko na siebie i zajmować się swoimi sprawami" - zaznaczył o. Giuglio. Po wysłuchaniu konferencji delegaci w grupach językowych wypracowali wytyczne dokumentu. Każda z grup zrobiła to według swojej koncepcji, układając je w trzy kluczowe słowa dla MI.

Prezes Międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro zauważył, że "dokument dla całego MI na nowe stulecie zostanie dopracowany przez Zarząd Międzynarodowy MI i będzie zawierał wytyczne dla członków Rycerstwa Niepokalanej na całym świecie. Choć będą to główne wytyczne, to mimo różnorodności narodowych i kulturowych każdy członek będzie mógł z niego owocnie skorzystać”.

Na inauguracyjnej Mszy św., 16 października, rozpoczynającej obchody jubileuszowe w bazylice św. Andrzeja delle Fratte, gdzie św. Maksymilian otrzymał święcenia kapłańskie, o. Raffaele Di Mura powiedział: "Rycerstwo Niepokalanej choć w tych dniach obchodzi 100 lat, to nie jest to tylko historia, ale to wciąż aktualny sposób życia na dziś. 100 lat temu wraz ze św. Maksymilianem sześciu jego współbraci rozpoczęli nowy sposób życia, oddając siebie całkowicie Niepokalanej. Wiedzieli oni, że tylko w rękach Matki Bożej mogą być kimś, mogą być skutecznym narzędziem apostolskim. Również dziś musimy być misjonarzami, musimy nieść światu przesłanie nadziei, że będąc w rękach Niepokalanej możemy wszystko". W tym dniu Mszy św. przewodniczył o. Marco Tasca - generał franciszkanów i najwyższy moderator Rycerstwa Niepokalanej. W koncelebrze wzięto udział wielu kapłanów zaangażowanych w MI na całym świecie. W homilii Generał mówił: "Musimy dziękować za 100 lat drogi Rycerstwa Niepokalanej. To wielka łaska dla Zakonu i dla wielu ludzi na całym świecie. Zawsze łatwiej nam zauważyć to, co jest złe, albo nie do końca dograne, trudniej zaś zauważyć dobro. Jednak w tych dniach musimy przede wszystkim zauważyć dobro i za nie podziękować Niepokalanej. Gdy wydaje się, ze jest źle, wtedy jeszcze bardziej musimy zauważyć dobro. Zawsze musimy ufać Bogu i wierzyć, że to, co On czyni, jest najlepsze. Bóg bowiem wie lepiej, co jest dla nas najlepsze. On się o wszystko zatroszczy. Tego uczył św. Maksymilian i jego śladami zaufania bezgranicznego Bogu przez Niepokalaną mamy podążać”.

Wieczorem tego dnia w bazylice św. Andrzeja della Valle, gdzie św. Maksymilian sprawował Mszę św. prymicyjną, odbyło się spotkanie modlitewne, podczas którego zebrani rycerze dziękowali za dar Rycerstwa Niepokalanej. Podobne spotkania odbywały się w wielu miejscach na świecie, gdyż dokładnie 100 lat wcześniej, również w godzinach wieczornych św. Maksymilian wraz z sześcioma współbraćmi założył Rycerstwo Niepokalanej. Materiały na to czuwanie modlitewne można znaleźć w polskiej wersji językowej na stronie

MI Polska

Delegacja z Polski podzieliła się na dwie grupy, i tak trzy osoby udały się na na modlitewne czuwanie, a trzy pozostały na miejscu zakwaterowania, aby dokończyć prace nad projektem dokumentu z przesłaniem dla MI na nowe stulecie. Po zakończeniu prac, aby upamiętnić powstanie MI w kaplicy w miejscu zakwaterowania, delegaci odmówili Różaniec, dziękując Matce Bożej za MI oraz oddali się Niepokalanej, odmawiając Akt oddania się Jej.

Wtorek, 17 października, był kolejnym dniem pracy dla MI. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Seraficum o. Tomasz Dinm Anh Nhue Nguyen, poprowadził podsumowanie prac w grupach językowych, a uczestnicy wspólnie zarysowali plan dokumentu. Grupa włoska zwróciła uwagę na trzy słowa: nawrócenie, świeckość i odrzucenie. Zwrócili oni uwagę na to, że zawsze należy być wiernym charyzmatowi, ale jednocześnie otwarci na potrzeby współczesnego świata. Należy też pamiętać o otwartości. Rycerze nie mogą zamykać się tylko do swoich grup, ale muszą wychodzić na zewnątrz, by zaradzać potrzebom drugiego człowieka. Nigdy nie należy patrzeć na MI przez pryzmat ilości osób zaangażowanych, gdyż jego duch jest zawsze młody. Duch służby to nieodzowna część rycerskiego ideału. Na koniec rycerze z Włoch wyrazili pragnienie, aby związek zakonu franciszkańskiego z MI nie był tylko na poziomie duchowym i historycznym, ale miał konkretne korzenie w rzeczywistości.

Grupa Polska zwróciła uwagę na trzy najistotniejsze aspekty dla MI: charyzmat, misja i metanoia. Oto efekt pracy polskiej grupy: I. Charyzmat. Celem MI jest współpraca w nawracaniu i uświęcaniu wszystkich za wstawiennictwem Niepokalanej oraz przyczynianie się do jak największej chwały Trójcy Przenajświętszej (por SG, art.4). Dlatego każdy członek Rycerstwa Niepokalanej nawracanie i uświęcanie się powinien zacząć od samego siebie. Wzrastając w wierności powołaniu, poprzez nieustanne odczytywanie znaków czasu i szukanie autentycznego ducha ewangelicznego (por. EG 26), rycerze Niepokalanej unikną niebezpieczeństwa spłycenia swojego charyzmatu. Chrześcijańskie formowanie sumień i Nowa Ewangelizacja ułatwia Rycerstwu Niepokalanej wypełnienie jego specyficznego zadania polegającego na uwydatnianiu i upowszechnianiu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia (por. SG, art. 13). Każdy członek MI powinien też charakteryzować się pokorą i wszelkie zasługi oddawać Niepokalanej. W drugiej części w misji grupa z Polski podkreśliła: Rycerz Niepokalanej, poprzez własny przykład i wszelkimi dostępnymi środkami współczesnego świata, stara się ewangelizować w rodzinie, w środowisku lokalnym, w pracy i w każdym miejscu swego pobytu. Jako prawdziwy misjonarz wykorzystuje ewangeliczne środki: modlitwę, ofiarę i przykład chrześcijańskiego życia. Swoją misję realizuje w duchu radości i otwartości. Członkowie MI, pragnąc nieść Ewangelię Chrystusa jako źródła nadziei człowieka i odnowy społeczeństwa, winni iść na peryferie i ku nowym środowiskom kulturalno-społecznym. W ostatniej części (metanoia - Przemiana życia) rycerze z Polski zanotowali: Rycerstwo Niepokalanej to "całość życia katolickiego w nowej formie" polegającej na prawdziwej łączności z Niepokalaną. Za przykładem św. Maksymiliana członkowie MI muszą odnawiać w sobie maryjną formę, "upodabniając się do Niepokalanej", oraz odrzucać wszelkie pozory dobra, światowości, szukania siebie, dyskryminacji i narcyzmu. Osiągną to poprzez skoncentrowanie się na Jezusie Chrystusie i pełnym zaangażowaniu się na rzecz potrzebujących. Św. Maksymilian wytyczył Rycerstwu Niepokalanej jako cel staranie się o nawracanie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a przede wszystkim masonów. Każdy członek Stowarzyszenia powinien pamiętać, że w pierwszym rzędzie sam jest grzesznikiem wezwanym do autentycznej przemiany swojego życia. Członek MI powinien uczyć się od Niepokalanej bycia posłańcem pokoju niosącym zgodę i jedność. "Pierwszym środowiskiem, w którym jesteśmy wezwani do osiągnięcia pokoju pośród różnic, jest nasze wnętrze, własne życie" (EG 229). Nawrócenie serc i pojednanie z innymi ludźmi doprowadzi do osiągnięcia celu MI, wyrażonego w haśle: "Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną".

Rycerze z Brazylii zaznaczyli, że według nich najważniejsze jest nawrócenie, świeckość oraz wypracowanie praktycznych metod działania MI w świecie. Zaproponowali oni wydanie książki opowiadającej o MI i ideale rycerskim, opracowanie Dyrektorium Międzynarodowego dla MI oraz zaangażowanie się w ewangelizację za pomocą różnych, a szczególnie tych najnowocześniejszych środków. Należy też pamiętać, że jako rycerze jesteśmy powołani do jak największej świętości poprzez przykład chrześcijańskiego życia w każdym miejscu.

Grupa ze Stanów Zjednoczonych podkreśliła duchowy aspekt MI. Zwrócili oni uwagę na konieczność naśladowania Niepokalanej w pokorze, żarliwości apostolskiej a raczej pasji w wierze oraz ciągłe wzrastanie i poznawanie swojej tożsamości jako chrześcijanin, uczeń, świadek i naśladowca Najświętszej Maryi Panny.

Po południu grupa Polska odwiedziła miejsca związane ze św. Maksymilianem. Głównym punktem pielgrzymki było nawiedzenie Casa Kolbe, czyli celi, w której św. Maksymilian założył MI, jak również kaplicy, w której codziennie się modlił. Tam odnowili Akt oddania się Niepokalanej i pomodlili się za całe Rycerstwo w Polsce i na świecie. Odwiedzili wystawę o św. Maksymilianie oraz międzynarodową siedzibę Rycerstwa Niepokalanej. Wieczorem tego dnia, również w bazylice św. Andrzeja della Valle, wysłuchali przepięknego koncertu o św. Maksymilianie pt. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza. Koncert przygotował kompozytor Alessandro Pellicciaro z Lacio, a gościem specjalnym była Anna Nuzzo - znana piosenkarka chrześcijańska ze Stanów Zjednoczonych. Wiele utworów napisanych było specjalnie z okazji 100-lecia MI i po raz pierwszy można je było usłyszeć podczas koncertu.

Ostatnim dniem jubileuszowego świętowania był 18 października, środa. W tym dniu rycerze Niepokalanej z całego świata zebrali się na audiencji generalnej z Ojcem Świętym Franciszkiem. Papież Franciszek pozdrowił obecnych rycerzy Niepokalanej, choć chyba wszystkim zabrakło dopowiedzenia, że zebrali się z całego świata z racji jubileuszu 100-lecia. Po audiencji o. Raffaele - asystent międzynarodowy MI, generał franciszkanów o. Marco Tasca i Giovanna Venturi - generalna Instytutu Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego, podarowali Ojcu Świętemu relikwie św. Maksymiliana oraz jego pisma w języku hiszpańskim.

Wieczorem tego dnia w bazylice św. Andrzeja della Valle odbyła się Msza św. kończąca jubileusz oraz otwierająca nowe stulecie. Generał franciszkanów, który w tym dniu wygłosił kazanie, powiedział: "Oto dziś rozpoczynamy nowe stuleci. Niech to będzie czas jeszcze owocniejszej pracy i gorliwości apostolskiej. Powróćcie do swoich domów i wspólnot z nową gorliwością. Kochajcie Jezusa i głoście Ewangelię. Pamiętajcie, że w waszej pracy misyjnej nie liczą się liczby, ale to, czy potraficie być dla innych błogosławieństwem, czy jesteście przedłużeniem obecności Matki Bożej w dzisiejszym świecie. Bądźcie świadkami tych wielkich rzeczy, które Pan dokonuje w Was". Po uroczystym błogosławieństwie rycerze poszli, by głosić Ewangelię z nowym zaangażowaniem.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA