MARYJA!

Zjazd ministrantów
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Zjazd ministrantów

Doroczny zjazd ministrantów parafii franciszkańskich z prowincji warszawskiej franciszkanów odbył się w dn. 9-11 czerwca.

Do Niepokalanowa wraz ze swoimi opiekunami przyjechali ministranci z parafii franciszkańskich z Łodzi, Radziejowa, Suwałk, Siedlec i Niepokalanowa. Za zjazd był odpowiedzialny o. Sylwester Gągławki - asystent prowincjalny ds. powołań. Ministranci zwiedzili gród Niepokalanej, zapoznali się z historią życia i ideą działań apostolskich św. Maksymiliana. Mieli też kilka spotkań, podczas których mogli zapoznać się między sobą, jak i pogłębić swoją wiedzę teoretyczna nt. swojej posługi.

Podczas uroczystej Mszy św., która kończyła spotkanie, o. Sebastian Bielski - wikariusz parafii niepokalanowskiej, przypomniał: "wszystko w życiu należy czynić w imię Trójcy Świętej". To Trójcy Świętej oddajemy nasz umysł, prosząc, by Bóg go oczyścił; prosimy Syna, by zawsze był w naszym sercu; wreszcie Ducha Świętego, by dźwigał z nami nasz codzienny krzyż. "Jezus ma zawsze otwarte ręce - mówił kaznodzieja - zawsze chce nam pomagać".

W ramach spotkania odbył się turniej piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. Dzięki Bogu pogoda dopisała i rozgrywki mogły się odbyć. Zwycięzcom gratulujemy.

Okres ministrantury to dobra okazja do zapoznania się z życiem franciszkańskim i spokojnego rozeznania swojego powołania. Ministranci to wspólnota, której obecność widać w każdej parafii. Ministrant to ten, który służy do Mszy św. oraz dba o piękno liturgii, by w ten sposób oddać jak największą chwałę Bogu. Troska o prawidłową formację ministrantów stoi w centrum duszpasterskich działań kapłanów pracujących w każdej parafii. Opiekują się gronem ministranckim i dbają o rozwój młodych ludzi na wszystkich płaszczyznach: liturgicznej, duchowej, intelektualnej i fizycznej. Trzeba też podkreślić, że ze wspólnot ministranckich wyrasta większość powołań kapłańskich i zakonnych. Wielu wspomina swoich animatorów, którzy cierpliwie pracowali nad ich młodzieńczymi charakterami. Pierwowzorem ministranta jest ewangeliczny chłopiec, który przyniósł Panu Jezusowi pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Tradycja uznaje go za praministranta; przyniósł on bowiem niejako pierwsze dary ofiarne. Inna teoria mówi, iż Chrystus uczynił pierwszymi ministrantami apostołów: św. Piotra i św. Jana, którym nakazał znalezienie wieczernika i przygotowanie wieczerzy paschalnej. W pierwszych wiekach Kościoła ustanawiano mężczyzn, którzy troszczyli się o organizację modlitewnych spotkań wspólnot chrześcijańskich.

o. Sylwester Gąglewski / st

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA