MARYJA!

Wiedzą o Maksymilianie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Wiedzą o Maksymilianie

W dniu 2 marca 2017 r. w Niepokalanowie odbył się po raz jedenasty etap diecezjalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Tym razem do rywalizacji przystąpiły dwie diecezje: warszawska i łowicka.

W archidiecezji warszawskiej do tego etapu zakwalifikowało się pięć szkół na poziomie gimnazjalnym, natomiast tylko dwie wzięły udział. Zaś na poziomie ponadgimnazjalnym 5 szkół uzyskało akces uczestnictwa. Z tej diecezji w Olimpiadzie wzięło udział 16 osób.

Diecezje łowicką reprezentowały 4 gimnazja i 3 szkoły ponadgimnazjalne. W sumie było 18 uczestników.

Każdy z biorących udział otrzymał kartę, na której było 30 pytań. 10 z nich dotyczyło Ewangelii św. Marka. Można powiedzieć, że walka była bardzo emocjonująca. Dla uczestników z diecezji łowickiej trzeba było przeprowadzić dogrywkę, gdyż uczestnicy otrzymali ex equo taką samą liczbę punktów.

Ważnym wydarzeniem podczas tej Olimpiady była Eucharystia sprawowana w sanktuarium św. Maksymiliana. Uczestniczyli w niej biorący udział w tym wydarzeniu, zarówno uczniowie jak i też ich opiekunowie - katecheci i świeccy.

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy XI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie zostali zakwalifikowani do ostatniego etapu finałowego, który odbędzie się w Siedlcach. Gimnazjaliści spotkają się 29 marca 2017 r., a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dzień później, czyli 30 marca.

W roku szkolnym 2016-2017 Minister Edukacji Narodowej objęła honorowym patronatem XI Ogólnopolską Franciszkańską Olimpiadę Wiedzy o św. Maksymilianie.

Organizatorami Olimpiady jest Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach. Natomiast współorganizatorami: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, Kuria Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie, Kuria Ojców Franciszkanów z siedzibą w Gdańsku, Prowincja Ojców Franciszkanów z siedzibą w Krakowie oraz portal www.franciszkanie.pl

Nad sprawnym przebiegiem Olimpiady czuwał o. Sylwester Gąglewski i o. Maksymilian Świerzewski oraz liczne grono osób wspomagających, w tym siostry pracujące przy klasztorze w Niepokalanowie, bracia i ojcowie z Niepokalanowa.

O. Jacek Staszewski OFMConv

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA