MARYJA!

Smoleńsk - Pamiętamy
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Smoleńsk - Pamiętamy

6 lat temu, w Katyniu miały odbyć się uroczystości, z udziałem delegacji wysokich urzędników państwowych, dowódców Sił Zbrojnych, parlamentarzystów, członków rodzin ofiar katyńskich, na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią, a także ostatnim prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, aby oddać cześć tym, którzy zostali zamordowani w 1940 r. Nie doszła ona do skutku z powodu katastrofy polskiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent wraz z wszystkimi osobami obecnymi na pokładzie samolotu.

W całej Polsce, w Smoleńsku i w Katyniu odbywały się obchody upamiętniające ofiary tej katastrofy.

W Niepokalanowie uroczystościom przewodniczył wikariusz warszawskiej prowincji franciszkanów - o. Piotr Szczepański. W bazylice odprawił on Najświętszą Ofiarę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i pomordowanych w Katyniu. Po Mszy św. zostały złożone kwiaty i zapalono znicze przy pomnikach upamiętniających te smutne wydarzenia.

Wśród uczestników byli obecni wójt Gminy Teresin - Marek Olechowski wraz z małżonką, wicewójt Marek Jaworski i przewodniczący Rady Gminy - Bogdan Linard. Obecny buł również prof. Mirosław Parol z Narodowej Rady Rozwoju, który odczytał okolicznościowy list, napisany przez Prezydenta RP - Andrzeja Dudę, skierowany do uczestników uroczystości w Niepokalanowie.

Na uroczystościach uczestniczyli także Skauci Europy, nauczyciele, uczniowie, poczty sztandarowe ze szkół z Teresina i Paprotni oraz Ochotniczych Straży Pożarnej z Teresina, Paprotni i Niepokalanowa. Uroczystość uświetniła orkiestra parafialna pod dyrekcją Pawła Ambroziaka.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 10 kwietnia 2016 roku

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości upamiętniającej 6. rocznicę śmierci
śp. Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki
i wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej
w Niepokalanowie

Przewielebny Ojcze Gwardianie!
Wielebni Ojcowie Franciszkanie! Uczestnicy Wspólnoty Franciszkańskiej! Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości w Niepokalanowie w szóstą rocznicę tragedii smoleńskiej. Dziękuję Państwu za ten dowód pamięci, czci i patriotycznej wrażliwości. Łączę się z Państwem w modlitwie i we wspólnym hołdzie, który składamy poległym pod Smoleńskiem.

Pamiętamy o wszystkich dziewięćdziesięciu sześciu ofiarach katastrofy [...]. Oczekujemy pełnego wyjaśnienia przyczyn tragedii sprzed sześciu lat, ale pragniemy także dobrze odczytać duchową spuściznę, jaką ofiary Smoleńska nam pozostawiają.

Klasztor w Niepokalanowie, założony przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego, wpisany jest w historię Polski. Zyskał miano "warsztatu franciszkańskiego apostolstwa"; od wielu lat płyną stąd inspiracje dla życia duchowego Polaków. Tym większą ma wymowę wzniesiony tu krzyż i pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. Gromadzą się Państwo w tym wyjątkowym miejscu, aby oddać cześć naszym wybitnym rodakom, z poświęceniem służącym Polsce i poległym w państwowej misji. Złożyli świadectwo wielkiego patriotyzmu i wierności Rzeczypospolitej. Kierowali się wartościami publicznej służby, miłością do Ojczyzny. Gdy o nich myślimy, nasuwa się skojarzenie ze słowami świętego Jana Pawła II, wypowiedzianymi tutaj, w Niepokalanowie, podczas pielgrzymki w 1983 roku: Wielka jest próba cierpienia, owo "doświadczenie jak złota w tyglu", lecz od próby potężniejsza jest miłość (...) Miłość jest potężniejsza niż śmierć.

Ufamy, że głęboki wstrząs, jakim stała się dla naszego narodu katastrofa smoleńska i ofiara złożona przez tak wielu przedstawicieli polskich elit, ostatecznie zaowocuje dobrem, będzie wezwaniem do duchowej odnowy, do budowania lepszej Polski. O to modlę się razem z Państwem.

Andrzej Duda

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA