MARYJA!

Przywrócić Boga w edukacji
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Przywrócić Boga w edukacji

Niepokalanów - to w tych dniach swoista Kana Galilejska, gdzie odbywają się zaślubiny człowieka z Bogiem, gdzie odnawia się relacja człowieka do Boga. Niedziela, 13 sierpnia, to kolejny dzień Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi poszczególnych stanów Narodu Polskiego. Dziś modlono się za polską edukację.

Tego dnia przybyli do Niepokalanowa pielgrzymi II Pieszej Pielgrzymki z Pabianic, którzy modlić się będą do swego Patrona, św. Maksymiliana Marii Kolbego, do 15 sierpnia.

Podczas homilii ks. prof. Tadeusz Guz podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej edukacji, w której wyraźnie widać, że nie ma miejsca dla Boga, w której o Bogu się nie mówi, a nawet z Boga i wierzących się szydzi. Taka edukacja - według ks. profesora - degraduje człowieka i społeczeństwo. Dlatego apelował, aby "przywrócić Bogu Przenajświętszemu prawo obywatelstwa w polskiej nauce i w polskiej kulturze... Polska bez Boga jest nic nie warta - wołał profesor. - Na jakim my jesteśmy zakręcie dziejów, że na początku XXI w., że nam się zdaje, że mamy Polskę wolną, suwerenną, nie wolno najmłodszym pokoleniom Polaków myśleć o prawdzie Boskiej?!" Ks. Guz mówił także o Krzyżu jako szkole miłości i najpiękniejszej Księdze, "gdzie można bez końca zgłębiać miłość Najwyższego". Każdy katolik "powinien zgłębiać tę Księgę, której na imię Jezus z Nazaretu", ponieważ nic i nikt nie zbawi Polski, jak tylko Syn Boży, Jezus Chrystus. "Na tym polega mądrość wykształconego rozumu katolickiego, że on wie, gdzie są źródła zbawienia" - przekonywał kaznodzieja.

Opierając się zaś na wizji Jana Pawła II, który prosił o miłosierdzie dla Polski, kaznodzieja ukazał, że "przyszłość Polski zależy od tego, jaką drogą pójdzie nasz naród. Jeżeli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci, nie osiągniemy nawet zwyczajnej stabilizacji i będziemy się dalej pogrążać w otchłani nihilizmu i samozniszczenia". Jezus daje nam czas - czas miłosierdzia, abyśmy wybrali Boga, abyśmy byli wierni naszej Królowej, Najświętszej Matce Bożej. W Niepokalanowie uczymy się najlepiej jak czcić Matkę Bożą. Maryja jest wzorem wierności Bogu, Ona, Stolica Mądrości uczy nas relacji do Boga.

Na koniec ks. Tadeusz Guz przekonywał, że mamy prawo "do odpowiedniego uwielbienia Boga we wszystkich placówkach polskiej kultury" i aby całe nasze życie było permanentnym studium Pana Boga, Matki Najświęszej i wszelkiego stworzenia.

Po Mszy świętej w sali św. Bonawentury można było obejrzeć projekcję filmu pt. 13-ty dzień. Film przypomina treść przesłana Matki Bożej z Fatimy oraz mówi o aktualności tego objawienia. Po projekcji filmu miało miejsce spotkanie z Benonem Wylęgałą z Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego. Pan Benon przybliżył, jak w prosty sposób można ewangelizować poprzez dobre filmy, których jest dość dużo.

ster/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA