MARYJA!

Odnaleźć Boga w ciszy serca
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Odnaleźć Boga w ciszy serca

W nocy z 8 na 9 kwietnia odbyła się XXIX Piesza Pielgrzymka Pokutna z Sanktuarium Świętej Rodziny w Miedniewicach do Niepokalanowa.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. o godz. 21.00. W homilii o. Mirosław Kopczewski - wikariusz klasztoru Niepokalanów, poruszył sprawę poszukiwania Jezusa. Często szukamy Boga w uroczystościach religijnych, gdy tymczasem On idzie do naszej codzienności. Najbardziej możemy odnaleźć Boga w ciszy naszych serc.

O godz. 22.30 grupa ok. 250 osób wyruszyła w drogę. Do przejścia było 21 km z dwiema 30-minutowymi przerwami na odpoczynek. W pielgrzymce brali udział ludzie z różnych stron Polski: Warszawy i okolic, Łodzi, Tomaszowa Maz., Gdańska. Niektórzy dojechali swoim transportem do Niepokalanowa i tu dosiedli się do autobusów jadących z różnych parafii. Od początku tego roku p. Ania Włodarczyk przyjmuje zgłoszenia chętnych. Pielgrzymom towarzyszyli ojcowie franciszkanie z Miedniewic i Niepokalanowa. Sporo osób skorzystało ze spowiedzi i rozmowy duchowej.

Część osób starszych i słabszych fizycznie towarzyszyło pielgrzymom adorując całą noc Najświętszy Sakrament w kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie. W trakcie drogi pielgrzymi modlili się na Różańcu, rozważali Drogę krzyżową, śpiewali pieśni religijne. W konferencji podczas drogi o. Mirosław omówił obrzędy liturgiczne Tridum Paschalnego. "Święta Wielkanocne to nie jeden dzień, ale trzy, początek wieczorem w Wielki Czwartek, koniec wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania - przypomniał wikariusz klasztoru Niepokalanów. - Są to święta przejścia ze śmierci do życia".

Kilka minut po 5 rano grupa z palmami dotarła do Niepokalanowa na adorację Najświętszego Sakramentu. Po przyjęciu błogosławieństwa, obie grupy udały się na Mszę św. do bazyliki. Uczestnicy żegnali się z nadzieją, że ponownie spotkają się na następnej pielgrzymce w maju. Będzie to szczególna pielgrzymka - w setną rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatmie. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej.

Nocna Piesza Pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa jest odpowiedzią ludzi dobrej woli na prośbę Maryi w Fatimie o pokutę i modlitwę o nawrócenie grzeszników. Odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca. Wszelkie informacje organizacyjne na stronie:  http://miedniewicenoc.com/.

MiK/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA