MARYJA!

O wartość czystości i dziewictwa
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

O wartość czystości i dziewictwa

W lipcu czuwanie modlitewne o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego wypadło z niedzieli na poniedziałek, a szczególna intencja nawiązywała do fatimskiego wezwania do modlitwy wynagradzającej za zniewagi przeciwko dziewictwu Najświętszej Maryi Panny.

Spotkanie w Niepokalanowie rozpoczęło się modlitwą różnicową, odmówioną w bazylice wraz ze wspólnotą braci z niepokalanowskiego klasztoru. Po Mszy świętej w niepokalanowskiej bazylice uczestnicy czuwania udali się do sanktuarium-kaplicy św. Maksymilian, by tam wysłuchać świadectw o prowadzeniu przez Matkę Bożą poszczególnych osób. W tym czasie można było usłyszeć, jak Maryja dyskretnie działa w życiu osób Jej oddanych, a także o uzdrowieniu z choroby oczu, dzięki użyciu wody z Lourdes i modlitwie. "Czuję bardzo mocno, że Pan Bóg daje różne znaki przez modlitwę, że On ma ostatnie słowo - i że to jest zawsze słowo pocieszenia" - dzieliła się swym doświadczeniem modlitwy jedna z uczestniczek czuwania.

O. Piotr podzielił się doświadczeniem z czasów seminaryjnych, kiedy będąc na praktykach kleryckich zrozumiał rolę Maryi jako naszej pośredniczki u Jezusa. "Pan Bóg posłał mnie do Krosna, gdzie w kościele ojców kapucynów była całodzienna adoracja, więc sobie tam poszedłem, by się pomodlić... W pewnym momencie zaczepia mnie tam zapłakana pani i do mnie się zwraca: niech brat się pomodli za mnie. Wtedy pomyślałem sobie: dlaczego ta pani prosi mnie o wstawiennictwo? Czy nie może ona sama o to poprosić Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie? I wtedy do mnie dotarło: któż lepiej może się pomodlić w naszych intencjach niż Niepokalana najczystsza Matka?"

Po świadectwach odśpiewano Apel Maryjny, a zaraz po nim rozpoczęto wspólną adorację wynagradzającą za zniewagi przeciwko dziewictwu Matki Bożej. Po wspólnej modlitwie aż do samego rana w ciszy uczestnicy czuwania trwali przy Najświętszym Sakramencie.

Czuwanie zakończyło się poranną Mszą świętą, sprawowaną przez o. Piotra M. Lenarta w intencji wszystkich zniewolonych erotyzmem, aby zostali uwolnieni i stali się zdolni naprawić popełnione zło. W homilii ojciec zwrócił uwagę na wręcz natarczywe masońskie "psucie obyczajów" oraz zachęcił do zdecydowanego oczyszczania serca i wyobraźni, a także domagania się czystości w przestrzeni publicznej. "Wobec tych, którzy pogrążyli się w grzechu, potrzebne jest pełne miłości i miłosierdzia współczucie, ale nie z pozycji wyższości, tylko z pozycji służby" - mówił o. Piotr, wskazując, że taka postawa może pomóc grzesznikowi wyzwolić się z trwania w grzechach nieczystych.

Kolejne spotkanie odbędzie się z 16 na 17 sierpnia i będzie włączone w program Wielkiego Zawierzenia.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA