MARYJA!

Maksymilianalia i alert o krew
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Maksymilianalia i alert o krew

V Ogólnopolski Alert Akcji Krwiodawstwa pod hasłem: Cud nad Wisłą trwa od 1 czerwca do 15 września 2017 r.

Dla promocji honorowego krwiodawstwa, przygotowania się do uroczystości MAKSYMILIANALIA (Niepokalanów - 23 września 2017 r.), a także by uzupełniać banki krwi w okresie wakacyjnym, serdecznie zapraszamy krwiodawców na akcję oddawania krwi. W ubiegłorocznej edycji Alertu oddano w Polsce ponad 1150 litrów krwi.

Zapraszamy kluby HDK z całej Polski i indywidualnych krwiodawców do uczestnictwa w Alercie. Zakończymy go akcją krwiodawstwa 23 września 2017 r. w Niepokalanowie. Udział w Alercie prosimy zgłaszać ekipom pobierającym krew, powołując się na hasło Cud nad Wisłą. Prosimy też o przesyłanie potwierdzeń indywidualnych i zbiorowych do organizatora akcji na adres e-mailowy: henrykzajac11@gmail.com lub  pocztowy: Kapituła Suwerennego Orderu św. Maksymiliana Marii Kolbego; Pl. Czarnieckiego 80/27; 05-070 Sulejówek.

Spośród klubów HDK, które oddadzą najwięcej krwi w ramach Alertu w okresie od 1 czerwca do 15 września i prześlą oryginał zaświadczenia wydanego przez stację krwiodawstwa potwierdzającego ilość oddanej krwi w tym okresie, do 21 września 2017 r. wyłonimy zwycięski klub, który zostanie uhonorowany Suwerennym Orderem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Wyróżnienia zostaną wręczone w czasie uroczystości MAKSYMILIANALIA - Niepokalanów 2017, 23 września 2017 r. na gali wyróżnień.

To nasz dzisiejszy Cud nad Wisłą A.D. 2017, poprzez który pamiętamy, że "ONI ODDAWALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ, MY ODDAJEMY KREW DLA BLIŹNICH", bo przecież wiele osób czuje, że jest, ten nasz "DAR KRWI - DAREM ŻYCIA W IMIĘ BOŻE".

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskich Spotkań Środowisk Kolbiańskich
MAKSYMILIANALIA - Niepokalanów 2017.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA