MARYJA!

Duchem Maryjnym przeniknąć wszystko
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Duchem Maryjnym przeniknąć wszystko

Ostatnie czuwanie modlitewne w intencji o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego, które odbyło się w Niepokalanowie dokładnie w 100. rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej, zgromadziło dużo więcej uczestników, niż zwykle, którzy zdecydowali się modlić przez całą noc o realizację celu, dla którego MI powstało.

Całe spotkanie modlitewne miało charakter dziękczynny za dar św. Maksymiliana i za 100 lat misji i historii Rycerstwa Niepokalanej. Czuwanie też było piątym z kolei wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem Niepokalanemu Sercu Maryi w duchu fatimskim. Dlatego też zgromadzeni uczestnicy modlili się także za tych, którzy uwłaczają Maryi bezpośrednio w Jej wizerunkach, aby się nawrócili i stali się gorliwymi czcicielami Niepokalanej. W tych też intencjach była sprawowana Msza św. w bazylice, której przewodniczył o. Piotr M. Lenart - były redaktor "Rycerza Niepokalanej" i członek rady Fundacji Niepokalanej, organizatora czuwań. Zgromadzonych na Mszy św. wiernych celebrans zachęcił, aby nie zrażali się niepowodzeniami, ani nie szukali własnej chwały w służbie dla Niepokalanej, ale starali się żyć duchem Maryjnym i nim przenikać wszystkie dziedziny życia społecznego, religijnego i narodowego.

Podczas godziny świadectw, doświadczeniem działania Maryi podzielili się rycerz Stanisław z Kołbieli i rycerka Barbara z Pisza. Pierwszy opowiedział o swojej drodze do bycia rycerzem Niepokalanej, która trwała aż... 25 lat. Była to niezwykła gawęda o tym, jak Bóg prowadzi przez Niepokalaną po niełatwych kolejach życia, od czasów rodzinnej sielanki, kiedy to on mógł sobie spokojnie żyć w ukryciu w cieniu bardzo przedsiębiorczej żony, poprzez doświadczenie własnej powypadkowej niepełnosprawności i trudnych chwil śmiertelnej choroby żony, aż po wpisanie się do Rycerstwa Niepokalanej i zostanie nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii w swojej parafii.

Rycerka Barbara podzieliła się swoim cudownym uzdrowieniem z nowotworu, którego doznała w Niepokalanowie. "Miałam 28 lat..., byłam niesamowicie załamana, byliśmy młodym małżeństwem... Był koniec lipca... Usłyszałam bardzo ciepły, donośny głos: Jedź do Niepokalanowa, Pan Bóg cię strzeże i wrócisz zdrowa..." - mówiła Barbara, która w ogóle nie wiedziała, gdzie jest Niepokalanów. Po powrocie z Niepokalanowa "po mojej chorobie nie było już żadnego znaku" - zaświadczyła Barbara.

W godzinie świadectw i w Apelu Maryjnym wzięli udział uczestnicy rekolekcji dla liderów MI, odbywające się w tym czasie w Niepokalanowie Lasku. Podczas całonocnego czuwania odmówiono m.in. cztery części Różańca świętego, a na zakończenie odśpiewano Godzinki o niepokalanym Poczęciu NMP.

Modlitewne czuwanie zakończyła poranna Msza św., podczas której do Rycerstwa wstąpiło kilkanaście osób, a na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet misyjny - egzemplarze jubileuszowego wydania "Rycerza Niepokalanej" i Cudowne Medaliki, wraz z błogosławieństwem - aby odważnie i skutecznie "zdobywali dusze dla Chrystusa przez Niepokalaną" na wzór św. Maksymiliana Kolbego.

Jak podkreślił o. Piotr M. Lenart, uroczystości kończące obchody 100-lecia założenia MI są początkiem wielkiego dziękczynienia, które odtąd powinno być "próbą odpowiedzi na to powołanie i wezwanie do bycia rycerzem Niepokalanej, bycia naśladowcą św. Maksymiliana w tej czci i oddaniu się Matce Bożej, by zdobywać każdego człowieka i cały świat dla Chrystusa".

.

PML

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA