MARYJA!

28 z Miedniewic
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

28 z Miedniewic

To już 28. nocna pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa. W marcową drugą sobotę miesiąca pielgrzymka miała szczególny rycerski wymiar. Bowiem tematem przewodnim było Rycerstwo Niepokalanej (MI), które w tym roku świętuje 100-lecie swego istnienia.

O znaczeniu Maryi i Jej Rycerstwa opowiadał o. Piotr M. Lenart, franciszkanin z Niepokalanowa, zachęcając do oddania swego życia całkowicie w ręce Niepokalanej. Można było tego dokonać podczas Mszy świętej kończącej pielgrzymkę w bazylice niepokalanowskiej, podczas której kilkanaście osób uroczyście włączyło się do MI.

Nocna Piesza Pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa jest odpowiedzią na wezwanie Maryi w Fatimie do pokuty i modlitwy o nawrócenie grzeszników. Pielgrzymka odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca - w dwóch grupach. Pierwsza grupa modli się idąc pieszo 21 km z sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach k. Wiskitek do sanktuarium Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana w Niepokalanowie. Druga w tym samym czasie czuwa na modlitwie w Niepokalanowie.

Wędrujący pielgrzymi rozpoczynają swą drogę od Apelu Maryjnego i Mszy świętej w Miedniewicach. W drodze do Niepokalanowa pątnicy odmawiają modlitwę różańcową, rozważają stacje Drogi Krzyżowej, słuchają konferencji, śpiewają pobożne pieśni. W Niepokalanowie dołączają się do grupy osób adorujących Najśw. Sakrament w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana i po krótkiej przerwie uczestniczą wspólnie w Eucharystii w bazylice.

Główną intencją pielgrzymki jest modlitwa za rodziny. Każda pielgrzymka ma swój temat, do którego są dostosowane wszystkie modlitwy, kazanie i konferencja.

Początek pielgrzymki o 21.00 w sobotę, zakończenie o 7.00 w niedzielę. W trakcie są dwie półgodzinne przerwy na odpoczynek. Jest możliwość spowiedzi św. i rozmowy duchowej z kapłanem. Nie ma wcześniejszych zapisów.

Więcej informacji i kontakt z organizatorami na stronach internetowych:

Pielgrzymki

miedniewicenoc.com

 

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA