MARYJA!

W świetle 100-lecia Fatimy
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

W świetle 100-lecia Fatimy

W 2017 r. będziemy przeżywać rocznicę dwóch wielkich wydarzeń związanych z Najświętszą Maryją Panną. Pierwsze - to rocznica objawień w Fatimie, a drugie jest związane z setną rocznicą powstania Rycerstwa Niepokalanej. Aby jak najlepiej przygotować się do tych jubileuszów, które - jak podkreśliło. Grzegorz Bartosik - dyrektor Instytutu naukowego "Kolbianum" w Niepokalanowie - są nie tylko wspomnieniem z przeszłości, ale przede wszystkim zadaniem na przyszłość, "Kolbianum" w łączności z klasztorem niepokalanowskim oraz Rycerstwem Niepokalanej w Polsce zaplanował dwie konferencje mariologiczne. W przyszłym roku rozważać będziemy temat: Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu. W tym roku podczas konferencji mariologicznej wpatrujemy się w Niepokalane Serce Maryi, które jest wyjątkowym darem Bożej Opatrzności dla współczesnego Kościoła i świata.

Konferencji mariologicznej w Niepokalanowie towarzyszyło hasło: Kult Niepokalanego Serca Maryi darem dla współczesnego świata. Uczestnicy mogli lepiej uświadomić sobie, jaką rolę pełni Matka Boża w naszym życiu. Ukazała ona biblijne i historyczne aspekty kultu Niepokalanego Serce Maryi, duchowe i historyczne znaczenie aktów poświęcenia się Niepokalanemu Sercu oraz perspektywy duszpasterskie tego kultu.

"Przyjechałam z katechetami z arch. białostockiej, którzy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach - i ta konferencja była dla nich ekstra. Opinie, szczególnie Asi, są superowe. Ale dla rycerzy, którzy nie studiowali teologii, to jest trudne. Nawet jeden z nich uczestniczył w konferencji, ale w pewnym momencie wyszedł, bo mówił, że on nie rozumie tego, co prelegenci mówią. Ja to po prostu lubię. Choć w wielu kwestiach to była dla mnie abstrakcja, np. rozważanie o Niepokalanym Poczęciu i odmienne poglądy różnych teologów na ten temat... Ale chyba chodzi o to, aby mieć szersze spojrzenie na świat, by poszerzyć swoje horyzonty wiedzy...".

Kult Niepokalanego Serca Maryi zawiera w sobie wielką tajemnicę. Z jednej strony Pan Jezus ukazuje Serce swej Matki będące wzorem pokory, posłuszeństwa i miłości i chce, abyśmy kształtowali nasze życie na wzór Niepokalanej. Z drugiej zaś strony Niepokalane Serce Maryi objawia moc i potęgę Pana Boga w walce z grzechem i szatanem, jest naszym ratunkiem i pomocą.

Konferencję zorganizowali: Instytut Mariologiczny "Kolbianum", Klasztor Niepokalanów i Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

tm/red.

Licencja Creative Commons

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA