MARYJA!

Niedziela MI w Niepokalanowie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Niedziela MI w Niepokalanowie

Już od 1938 r. pierwsza niedziela maja obchodzona jest w Polsce jako Niedziela Rycerstwa Niepokalanej. Św. Maksymilian Maria Kolbe, pragnął, aby stała się ona jeszcze jednym ze środków zdobywania dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną. Br. Innocenty Maria Wójcik, który przez lata szerzył idee rycerskiej niedzieli, tak pisał: "Coraz większe ukochanie Niepokalanej przez wszystkich i pogłębianie całkowitego oddania się Jej - oto apostolski cel Rycerstwa, jaki wytycza program Niedzieli MI. Chcemy, aby Maryję wszyscy ukochali i za Jej pośrednictwem bardziej stali się umiłowanymi dziećmi Bożymi. Myśli Świętego, który na co dzień żył wielką miłością do Boga i ludzi przez Niepokalaną, mogą zapalić serce każdego, kto pozwoli się prowadzić Tej, której był oddany i posłuszny Jezus, Syn Boży".

W wielu parafiach, gdzie Rycerstwo Niepokalanej działa, ta niedziela miała wymiar apostolski. Również w Niepokalanowie na każdej Mszy świętej propagowane było Rycerstwo Niepokalanej (MI) przez wiceprezesa narodowego MI o. Roberta M. Stachowiaka. W homilii przypominał on życiorys Ojca Kolbego oraz nakreślił genezę i przyczyny powstania MI. Mówiąc o pochodach masonerii przypominał, że i na naszych oczach odbywają się różnego rodzaju pochody, za które należy się modlić. Wspominał o swego rodzaju schizofrenii duchowej i zachęcił wszystkich do autentyczności w wyznawaniu wiary i podjętej drodze nawrócenia. "Nie możemy mieć innej postawy w kościele, a innej w domu. Jeśli będziemy tacy sami, to na pewno damy dobry przykład tym, którzy się zagubili" - mówił kaznodzieja. Na koniec przypominał: "Tylko z Niepokalaną można być szczęśliwym, gdyż Niepokalana prowadzi do Jezusa, a tylko będąc zjednoczonym z Jezusem możemy być naprawdę szczęśliwi".

Przez całą niedzielę można było zapisać się do Rycerstwa Niepokalanej w Ośrodku MI, a także otrzymać "Rycerza Niepokalanej" i inne niepokalanowskie czasopisma, które przed bazyliką rozdawali bracia z Niepokalanowa.

Wpis do MI

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA