MARYJA!

Godziny obfitych łask
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Godziny obfitych łask

W tym roku 9-dniowe przygotowanie do patronalnych uroczystości odpustowych w niepokalanowskim sanktuarium przybrało dwie formy. W bazylice niepokalanowskiej kustosz sanktuarium o. Mirosław Adaszkiewicz przybliżał piękno i głębię modlitwy Zdrowaś Maryjo podczas nowennowych kazań. Natomiast w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana od rana do późnego wieczora trwała adoracja Najśw. Sakramentu, połączona ze specyficzną formą Nowenny metodą św. Faustyny, polegającą na odmówieniu codziennie 1000 Zdrowaś Maryjo, które były duchowymi kwiatami złożonymi u stóp Niepokalanej.


Główne uroczystości odpustowe miały także podwójny wymiar. Przed południem odpustowej Eucharystii przewodniczył o. Zdzisław Dzido. W okolicznościowej homilii o. Mirosław Kopczewski - wikariusz klasztoru, zachęcił uczestników, aby tak jak św. Maksymilian na modlitwie pytali: kim jest Niepokalana. O. Wikariusz przypomniał też, że w Lourdes Maryja nazwała siebie Niepokalanym Poczęciem, a św. Maksymilian pragnął, aby tę prawdę wszyscy ludzie wcielili w życie. "W Niepokalanej odnalazł on, św. Maksymilian - podkreślił kaznodzieja - wzór do naśladowania, Tę, która jest Szafarką łask i która troszczy się o nasze zbawienie, o to, abyśmy byli święci".

We Mszy świętej, wraz z franciszkanami z miejscowego klasztoru, uczestniczyła liczna grupa pielgrzymów, przybyłych na tę uroczystość z różnych stron Polski i świata. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni wierni w niepokalanowskiej bazylice i słuchacze Radia Niepokalanów ponowili Akt oddania się Niepokalanej, ułożony przez św. Maksymiliana. Natomiast przedstawicielka amerykańskiej parafii pw. św. Ity w Chicago otrzymała relikwie św. Maksymiliana.

To, co najbardziej w tym dniu przyciągnęło do Niepokalanowa tłumy wiernych, była "Godzina Łaski" - godzinne nabożeństwo, które zaraz po Mszy świętej poprowadził o. Mirosław Kopczewski. Odbywa się ono tylko raz w roku - właśnie 8 grudnia, w samo południe i jest spełnieniem życzenia samej Matki Bożej, która objawiając się pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech w 1947 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała". Aby dopomóc wiernym w przeżywaniu tej Godziny, w sanktuarium w Niepokalanowie zorganizowano wspólną modlitwę, na którą złożyły się: Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, Różaniec święty z rozważaniami tajemnic radosncyh oraz uroczyste Te Deum jako dziękczynienie Bogu za ogrom łask udzielonych w tym dniu i w tej godzinie. To już po raz drugi zorganizowano to nabożeństwo w Niepokalanowie, które znów zgromadziło bardzo licznie przybyłych czcicieli Matki Bożej Niepokalanej.


Pielgrzymi mogli jeszcze zobaczyć w sali św. Bonawentury po ołtarzem polowym w Niepokalanowie spektakl Opowieść Gietrzwałdzka, przygotowany przez Teatr Rapsodyczny z Ostródy. Młodzi artyści, podczas 75-min. pokazu, przybliżyli historię objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które miały miejsce 140 lat temu na Warmii. Scenariusz powstał w oparciu o dokumenty i relacje ówczesnego proboszcza w Gietrzwałdzie.

Wieczorne uroczystości odpustowe miały już bardziej wymiar lokalny, ponieważ zgromadziły w większości miejscowych parafian. Uroczystościom przewodniczył o. Wiesław Pyzio - prowincjał prowincji warszawskiej franciszkanów. Podczas wygłoszonej homilii w niepokalanowskiej bazylice zwrócił uwagę, że prawdę o Niepokalanym Poczęciu nie tylko mamy rozważać, ale też żyć tą prawdą na codzień. "Bóg przed Maryją postawił misję - mówił Ojciec Prowincjał - i to ze względu na tę Jej misję została Ona obradowana przez Boga wielkimi darami. To, co zadziało się w Jej życiu, jest też naszym udziałem. Doświadczenie Jej wiary jest też doświadczeniem naszym. Każdy z nas ma jedną misję, a jest nim nasze zbawienie - kontynuował kaznodzieja. - My musimy na tę misję odpowiedzieć, przyjąć ten dar zbawienia”. W dalszej części kazania o. Wiesław zwrócił uwagę na dwie rocznice, które w tym roku świętowaliśmy, czyli 100-lecie objawień fatimskich i 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że w kontekście tych rocznic nie możemy nie zwrócić uwagi na Niepokalanej Serce Maryi. "Przez Jej Serce wiemy jakie powinno być nasze ludzkie serce - zaznaczył Ojciec Prowincjał. - Nasze serce ma być sercem Słowa, musimy rozważać słowo Boże i w swoim sercu spotykać się z Bogiem". Ojciec prowincjał przypomniał też, by nasze serca były, jak Serce Maryi, czystą świątynią Ducha świętego. "Serce Maryi - mówił - było też Niepokalane, pełne łaski. Każdy z nas jest codziennie ubagacany łaską Bożą, Bożą mądrością. My z naszej strony musimy zrobić wszystko, by tylko otworzyć się na łaski Boże, na te dary, które otrzymuję." Na zakończenie o. Wiesław zachęcił zebranych na wieczornej Eucharystii, aby pozwolili Bogu odnawiać się, aby każdy potrafił z pokorą przyjąć Boży plan.

Niepokalane Poczęcie NMP to patronalna uroczystość parafii i klasztoru Niepokalanów oraz Rycerstwa Niepokalanej.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA