MARYJA!

Franciszkanie dla pokoju
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Franciszkanie dla pokoju

W sobotni wieczór, 4 marca 2017 r., w klasztornym refektarzu niepokalanowska wspólnota spotkała się z asystentami generalnymi zakonu franciszkanów: o. Józefem Blayem i o. Alphonsem Vazhappanadym.

O. Józef wyraził głęboką radość, że mógł zobaczyć życie i działalność Niepokalanowa na własne oczy. Świętego Maksymiliana poznawał w Kenii, dzięki pracującym tam franciszkańskim misjonarzom z Polski. Podkreślił, że zarówno św. Maksymilian, jak i to miejsce, które on założył, to wielki dar dla zakonu i dla całego Kościoła. Podziękował też braciom z Niepokalanowa za podtrzymywanie tego dziedzictwa.

W swojej wypowiedzi ukazał, czym zajmuje się jako delegat ojca generała ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności środowiska. Zaznaczył, jak bardzo ważny jest to aspekt charyzmatu franciszkańskiego i jak potrzebna jest troska o naszą Planetę, co jest też głębokim wyrazem troski o dusze ludzkie.

O. Józef zauważył, że Niepokalanów jest pięknym miejscem i dobrze byłoby jeszcze bardziej to ukazać, aby z tego miejsca roznosiło się orędzie troski o środowisko. Zachwyciła go swoista symbioza braci żyjących w Niepokalanowie z przyrodą, czego wyrazem jest obecność zwierząt, stawu rybnego i pszczół, a także sadów i pól uprawnych.
Przykładem dobrych relacji i pracy dla pokoju o najbliższe środowisko jest także posługa braci strażaków, która - według o. Delegata - jest pomostem służby pomiędzy ludźmi a klasztorem.

Natomiast o. Alphonse zwrócił uwagę, że swoje powołanie zawdzięcza "marzeniom" świętego Maksymiliana, który bardzo pragnął założyć Niepokalanów w jego ojczyźnie -w Indiach. Przypomniał, że Święty z Niepokalanowa w 1932 r. "dotknął" miejsca, w którym o. Alphonse urodził się - Keralę. Marzenie Ojca Kolbego spełniło się dopiero w 1981 r., kiedy to franciszkanie z Malty założyli w Indiach pierwszy klasztor. Obecnie jest to już prowincja, której Patronem jest właśnie św. Maksymilian, i liczy 90 braci - w tym 60 na tzw. formacji; prowincja, która prowadzi trzy misje: w Sri Lance (Cejlon), Karakutcie i Andhra Predesh. W tym roku  prowincja obchodzi okrągłą, 10. rocznicę swego powstania.

O. Alphonse odkrywa, że dziś nasz Pan pragnie, abyśmy odnowili w sobie pasję misyjną - na wzór św. Maksymiliana i samego Niepokalanowa, który zawsze był przykładem zapału misyjnego, wzorem modlitwy, zaangażowania w pracę, poświęcenia i gorliwości. Poprosił też o dalszą modlitwę o powołania misyjne, gdyż "dziś bardzo potrzeba misjonarzy z pasją".

Jako tłumacz asystentom towarzyszył o. Jarosław Wysoczański - sekretarz generalny ds. animacji aisyjnej (SGAM), który przypomniał sylwetkę tragicznie zmarłego świątobliwego br. Michała Kosi Egah z Togo. Dla niego był on przykładem umiłowania ziemi, której to miłości - zdaniem o. Jarosława - nauczył się w Niepokalanowie.

O. Józef Blay OFMConv - jest delegatem generalnym ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia (GPSC) z kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Jema (Ghana). Jest odpowiedzialny za animację zakonu w integracji tego wymiaru charyzmatu poprzez współpracę, koordynację i networking z delegatami prowincjalnymi i kustodialnymi w ramach zakonu, a także na zewnątrz.

O. Alphonse Vazhappanady OFMConv - jest członkiem sekretariatu generalnego ds. animacji misyjnej z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego (Indie) w Bharananganam (Kerala, Indie).

PML

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA