MARYJA!

Dziękczynienie za dar kapłaństwa
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Dziękczynienie za dar kapłaństwa

W czwartek, 24 maja, w święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przybyli do Niepokalanowa kapłani z arch. warszawskiej, aby na wzór św. Maksymiliana zawierzyć Niepokalanej swoją posługę.

Spotkanie kapłanów arch. warszawskiej z racji 100. rocznicy święceń kapłańskich św. Maksymiliana M. Kolbego poprzedziła modlitwa różańcowa w niepokalanowskiej bazylice Wszechpośredniczki Łask. Tajemnice światła, odmówione w intencji o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie, poprowadził o. Zbigniew Rzezak - franciszkanin z Niepokalanowa. W rozważaniach poszczególnych tajemnic nawiązał on do liturgii święceń kapłańskich.

Gwardian Niepokalanowa o. Grzegorz M. Szymanik na początku uroczystości zaznaczył: "Obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Pasterza. Wpatrując się w Jezusa Chrystusa, chcemy świętować 100. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Maksymiliana, który bardzo dobrze odczytał, czym jest Ofiara Chrystusa, czyniąc ofiarę ze swego życia". Przełożony niepokalanowskiego klasztoru przywitał przybyłych kapłanów, ordynariusza diecezji ks. kard. Kazimierza Nycza oraz franciszkańskich prowincjałów i delegatów przygotowujących się do kapituły Zakonu.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzone jest w Polsce od 2013 r. Ma ono pomóc duchowieństwu w ich postanowieniu bycia świętym oraz zachęcać wszystkich wiernych do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie. Teologia święta nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy. Jezus w Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa. Sam objawia się poprzez całe Misterium Paschalne i to, czego dokonuje - że On jest najwyższym Kapłanem, On składa Ofiarę, tak naprawdę jedyną skuteczną - za grzechy świata. W Wielki Czwartek, z powodu bogactwa Liturgii, niewiele jest miejsca, by móc uczcić kapłaństwo Chrystusa, w które wpisane jest kapłaństwo ludu Bożego, a szczególnie tych, którzy przyjmują sakrament święceń. To przez nich Pan Jezus swoje kapłaństwo wykonuje.

Homilię do kapłanów w tym dniu skierował ks. kard. Kazimierz Nycz. Nawiązał on do nowego święta, które jest jak gdyby "uzupełnieniem" dzieła zbawienia. Wskazał, że Pan Bóg na różne sposoby chciał pojednać Lud Boży ze sobą po grzechu pierworodnym, posyłając różnych pośredników. Pierwszym i ważnym pośrednikiem był Mojżesz, który zawarł pierwsze przymierze, a jego owocem były przykazania. Potem pośrednikami byli prorocy i kapłani, ale ich ofiary "nie podobały się Bogu". Jezus Chrystus sam jest Kapłanem, Ofiarą i Ołtarzem Ofiary. "Prawdziwy kapłan jest tym, który buduje most między słabym człowiekiem a Bogiem. Most musi być zakotwiczony z dwóch stron rzeki, by bezpiecznie po nim chodzić. Jezus jest tym, który taki most uczynił i zrobił to najdoskonalej, gdyż tylko On znał dwa brzegi, znał człowieka i Boga. Tylko On mógł być jedynym Arcykapłanem, którego ofiara spodobała się Bogu" - mówił ks. Kardynał.

Następnie metropolita warszawski zwrócił uwagę na to, że dziś nie świętuje się kapłaństwa jako święta kapłanów, ale dziś kapłani mają obowiązek spojrzenia na Jezusa, aby móc żyć "wymiarem służebnego kapłaństwa". Kapłan ma bowiem w pierwszej kolejności użyczać Jezusowi swych rąk, by mógł rozgrzeszać, namaszczać..., by mógł być szafarzem sakramentów. "Księża narodzili się przez włożenie rąk biskupa" - przypomniał ks. Kardynał.

Na koniec homilii ks. kard. Kazimierz poprosił zebranych o modlitwę za kapłanów, zaś samych kapłanów o to, by codziennie lepiej wpatrywali się w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana.

Po południu kapłani arch. warszawskiej mogli zobaczyć film Dwie korony oraz zwiedzić Muzeum św. Maksymiliana. Dwie korony to polski film biograficzny z gatunku dokument fabularyzowany, poświęcony działalności św. Maksymiliana M. Kolbego. Reżyserem filmu jest Michał Kondrat, zaś jego premiera miała miejsce 13 października 2017 r.

st

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA