MARYJA!

Codzienna adoracja wystartowała
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Codzienna adoracja wystartowała

W niepokalanowskiej bazylice trwają przygotowania do otwarcia kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Dokładnie nie wiadomo, kiedy uda się zrealizować to dzieło. Postanowiono więc wyprzedzić czas i od poniedziałku 22 maja 2017 r. rozpoczęto adorację, która trwać będzie od poniedziałku do piątku w godz.16.00 - 18.00.

Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w bazylice w Niepokalanowie jest wielką potrzebą duchową wspólnoty klasztornej i parafialnej. Głównym celem podjętych działań jest poruszenie serc ludzkich, które może dokonać się, jeśli odpowiemy na wezwanie Jezusa wypowiedziane do każdego z nas: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). To przyjście może dokonać się na każdym etapie życia, jednak może to jest ten czas, kiedy Pan wzywa do działania: do włączenia się w dzieło, które ma przede wszystkim wymiar duchowy. Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu jest kluczowym i najważniejszym działaniem, które zostaje podjęte.

Dzieło utworzenia Kaplicy Adoracji ma wymiar duchowy. Jego niezbędnym elementem jest włączenie się ludzi dobrej woli we wsparcie modlitewne. Bezinteresowne wsparcie modlitewne dla ludzi cierpiących, chorych, potrzebujących pomocy, jest tym, co możemy ofiarować w każdym czasie.

Maryja Niepokalana jest pierwszym Tabernakulum Boskiego Syna - Jezusa. Nieustannie adoruje Syna i pragnie, aby był adorowany przez szerokie rzesze ludzi. Maryja zasłuchana w Słowo Pana, z pokorą pełniąca Wolę Bożą, jest dla nas Nauczycielką, jak zaangażować się i realizować Boże dzieło.

Utworzenie Kaplicy Adoracji zostało powierzone firmie Drapikowski Studio z Gdańska. Mariusz Drapikowski uczestniczy w dziele Gwiazd Dwunastu - idei propagowania modlitwy adoracyjnej przed Najśw. Sakramentem w intencji pokoju. Pierwszy z ołtarzy adoracyjnych, Tryptyk Jerozolimski znajduje się w Ziemi Świętej. Drugi ołtarz to pentaptyk Gwiazda Kazachstanu, w sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym. Trzecia z Gwiazd Dwunastu nosi tytuł Donum Caritas et Pax w sanktuarium Maryi Królowej pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Kaplica Adoracji w Niepokalanowie będzie nawiązywać do wyżej wymienionych prac pana Mariusza Drapikowskiego.

TM/red.

Strona Kaplicy Adoracji

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA