MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest akcją duchowego oddania Niepokalanej wszelkich spraw naszego osobistego i społecznego życia. Akcja powstała z potrzeby serca, aby Matka Najświętsza zakrólowała w sercach wszystkich ludzi. Gdzie wejdzie Maryja, tam "łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprasza" (św. Maksymilian).

W niedzielę 6 sierpnia 2017 r. mija 90. rocznica poświęcenia na polach teresińskich figury Niepokalanej. Św. Maksymilian z braćmi i wiernymi pobliskich wsi oddali Matce Bożej teren pod budowę Niepokalanowa. Tak mówił do braci w Grodnie przed wyjazdem do nowej placówki:

Niepokalanów... to miejsce obrane przez Niepokalaną i przeznaczone wyłącznie na szerzenie Jej czci. Wszystko, cokolwiek jest i będzie w Niepokalanowie, to Jej własność. My również zostaliśmy wybrani przez Niepokalaną, a przez to wybraństwo staliśmy się Jej własnością.

Sto lat temu Maryja, objawiając się w Fatimie, prosiła o poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu Rosji; i obiecała, że gdy wypełnimy Jej prośbę, nastąpi nawrócenie i pokój na świecie. Kolejne zawierzenia, dokonane przez papieży: Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła II - przyniosły błogosławione skutki w skali globalnej. Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi ma ogromną moc. W zapowiedziach biblijnych zwycięstwo nad złem i szatanem dokona się poprzez Niewiastę. Tą Nową Ewą jest Niepokalana, do której zły duch nie miał nigdy dostępu.

W ciągu 17 dni sierpnia pragniemy stworzyć duchową przestrzeń całkowitego, bezwarunkowego, zupełnego oddania siebie i wszelkich spraw Maryi. Wraz ze św. Janem Apostołem chcemy wypełnić Testament z Krzyża i przyjąć Maryję za swoją Matkę. Doświadczając ludzkiej słabości i ograniczoności wierzymy, że Ona może więcej niż my. Dlatego ufnie polecamy jej wszystkie nasze sprawy.

Maryja prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. W naszym Wielkim Zawierzeniu pragniemy oddać Jej wszystkie sprawy naszej ojczyzny, polecając każdego dnia kolejne sfery życia społecznego. Oddajemy osoby i instytucje, szczególnie te obszary, w których rozpanoszyło się zło. Oddajemy naszej Matce sprawy innych ludzi, prosząc o łaski potrzebne do nawrócenia i uświęcenia. Wierzymy, że i tym razem Maryja przyjdzie nam z pomocą i nie zawiedzie naszego zaufania.

Przez pierwsze 9 dni nowenny będziemy polecać Matce Najświętszej różne dziedziny naszego życia, składając u Jej stóp osoby i instytucje. Centralnym punktem naszych modlitw będzie uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia. Wtedy na wszystkich Mszach św. ponowimy nasze oddanie Niepokalanej na wzór św. Maksymiliana. Przez kolejne dni będziemy Dobremu Bogu dziękować za wszelkie dobro. Ostatniego dnia naszych modlitw, 22 sierpnia, ponowimy akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak o to prosił papież Pius XII.

Każdego dnia zapraszamy do niepokalanowskiej bazyliki na Różaniec, Mszę św., adorację Najśw. Sakramentu z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi, spotkania z ciekawymi gośćmi, świadectwa wiary, filmy i koncerty.

Wielkiemu Zawierzeniu towarzyszy codzienna modlitwa różańcowa. Z Bożego natchnienia powstał Różaniec Zawierzenia. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o jeden "dziesiątek" w intencjach osób i spraw oddanych Niepokalanej. Akcja różańcowa trwa od czerwca do końca 2017 r. Zapraszamy wszystkich do zawierzenia Maryi swoich spraw i do modlitwy.

.

Franciszkanie z Niepokalanowa

Pisma
OJCA

DZIEDZICTWO

Rycerstwo Niepokalanej

MI - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe.

WIĘCEJ

Rycerstwo Niepokalanej