MARYJA!

Rekolekcje Maryjne
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Rekolekcje Maryjne

Rekolekcje Maryjne w ciszy i modlitwie. Rok 2019.

Maryja, Niepokalana Matka Boża, najkrótszą i najpewniejszą drogą prowadzi nas do Chrystusa.

Rekolekcje Maryjne w Niepokalanowie
w roku 2019

Różańcowe Rekolekcje Maryjne - tajemnice bolesne 29-31 marca 2019
Wielkopostne Rekolekcje Maryjne 8-14 kwietnia 2019
Różańcowe Rekolekcje Maryjne - tajemnice chwalebne 21-23 czerwca 2019
Rekolekcje Maryjne "Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą" 15-19 maja 2019
18-22 września 2019
Różańcowe Rekolekcje Maryjne - tajemnice światła 25-27 października 2019
Sylwestrowe Rekolekcje Maryjne 28 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020

Prowadzący
Franciszkanie z Niepokalanowa: o. Dariusz Myszk, o. Michał Chaciński, o. Mirosław Kopczewski
Zakwaterowanie
Dom Rekolekcyjny św. Teresy w Niepokalanowie
Zapisy
rekolekcje.niepokalanow@gmail.com
Prosimy o podanie rodzaju pokoju, imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejscowości zamieszkania, nr tel. kontaktowego i e-mail.
Koszt
Różańcowe Rekolekcje Maryjne: pokój 1-osobowy z łazienką - 200 zł, 2-osobowy z łazienką - 180 zł
Rekolekcje Maryjne "Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą": pokój 1-osobowy z łazienką - 380 zł, 2-osobowy z łazienką - 340 zł
Wielkopostne Rekolekcje Maryjne: pokój 1-osobowy z łazienką - 560 zł, 2-osobowy z łazienką - 500 zł
Sylwestrowe Rekolekcje Maryjne: pokój 1-osobowy z łazienką - 380 zł, 2-osobowy z łazienką - 340 zł
Zaliczkę - 50 zł od osoby - należy wpłacić na konto podane w mailu zwrotnym. Pozostała część kwoty będzie do zapłacenia na miejscu. W razie rezygnacji z rekolekcji zaliczka nie jest zwracana, zostanie przeznaczona na cele ewangelizacyjne.

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie