MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Weselmy się chrześcijanie,
Gdy chwalebne zmartwychwstanie
Zbawiciela obchodzimy.
Alleluja! Alleluja!

Umiłowani w Zmartwychwstałym

Tegoroczne życzenia rozpoczynają słowa dawnej pieśni rezurekcyjnej.

W dalszej części wierni śpiewali:

Zaczynając tę Mszę świętą,
Miłość Jego niepojętą
Wdzięcznem sercem rozmyślajmy...

Słowa te cytuję nie bez przyczyny. W tym roku, w dniu 28 kwietnia, mija sto lat od daty święceń kapłańskich o. Maksymiliana Marii Kolbego. To dla naszej wspólnoty niepokalanowskiej podwójna radość - radość płynąca ze Zmartwychwstania i radość z tego szczególnego dla nas wspomnienia, dnia święceń naszego duchowego ojca, założyciela Niepokalanowa oraz Rycerstwa Niepokalanej, św. Maksymiliana. Stąd ten początek życzeń wielkanocnych nawiązujący do śpiewanej ongiś pieśni na Introit, czyli Wejście kapłana i rozpoczęcie Ofiary Chrystusa.

Ofiara została spełniona. Chrystus Zmartwychwstał! W tym celu narodził się i „przez Ducha wiecznego złożył Bogu siebie samego jako ofiarę nieskalaną” na ołtarzu na ziemi, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu i śmierci. Gdy otaczały nas zewsząd fale grzechu i mrok ogarniał nasze dusze, iż byliśmy jakby umarli, Chrystus osuszył dno morza, rozświetlił czerń otchłani i sprawił, że znowu żyjemy.

Doprawdy Dobra to i zbawienna dla nas Nowina - Ewangelia. Cieszmy się nią i radujmy. Razem z nami cieszy się Jego Matka Niepokalana w niebie, z Nią - Jej rycerz, św. Maksymilian. Radujmy się w Panu Zmartwychwstałym! Radujmy się i składajmy sobie życzenia, po chrześcijańsku - miłości, wiary i nadziei, która nie zawodzi.

Alleluja! Chrystus żyje! Idźmy z tym przesłaniem do naszych domów. Idźmy do naszych sąsiadów, bliskich, znajomych i nieznajomych, pozdrawiając ich słowami: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

O. Grzegorz M. Szymanik - Gwardian

Niepokalanów, Wielkanoc A.D. 2018

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA