MARYJA!

Post Daniela w Niepokalanwie 2023

Post Daniela w Niepokalanwie 2023


1-7 maja, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w Niepokalanowie i w Rycerstwie Niepokalanej (MI)

Formacja kobiet i mężczyzn

Spotkania i inicjatywy dla kobiet i mężczyzn pragnących pogłębić swoje życie duchowe.

Rekolekcje i warsztaty duchowości biblijnej

Niepokalanów 2023 - "Modlitwa w Biblii - Biblia w modlitwie"

Perspektywy islamu

3 maja w Niepokalanowie Guy Pages wygłosi konferencje nt. islamu, jak się sam przedstawia, jak widzi go rozum i jak postrzega go wiara katolicka.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ