MARYJA!

Kard. Leo Burke odwiedził Niepokalanów
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Kard. Leo Burke odwiedził Niepokalanów

"Cieszę się, że jestem w miejscu uświęconym życiem św. Maksymiliana. Zawsze chciałem zobaczyć ten największy klasztor i teraz zostało mi to dane" - powiedział kard. Raymond Leo Burke podczas wizyty w niepokalanowskim klasztorze.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia, kardynał odprawił Mszę świętą w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego w Niepokalanowie. W homilii hierarcha przypomniał ogrom Bożego Miłosierdzia, które jest większe od jakiegokolwiek ludzkiego grzechu. Zaznaczył też, że Ofiara eucharystyczna sprawowana w Niepokalanowie jest wyjątkowa. "To miejsce jest szczególne - zaznaczył kardynał. - Tu żył św. Maksymilian, który 100 lat temu założył Rycerstwo Niepokalanej. Rycerze Niepokalanej poprzez akt oddania się Niepokalanej stają się współpracownikami Chrystusa w dziele zbawienia świata w duchowej odnowie jednostek, rodzin i całego społeczeństwa. Misja Rycerstwa Niepokalanej jest określona w sposób bardzo prosty: prowadzić każdego z Maryją do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziś w sposób szczególny dziękujmy Bogu za św. Maksymiliana i prośmy Boga, by uczynił nas rycerzami Niepokalanej, byśmy w zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi całkowicie oddali nasze serca Najświętszemu Sercu Jezusowemu".

Kard. Burke zwiedził w Niepokalanowie celę św. Maksymiliana, gdzie uczcił relikwie Świętego, pomodlił się też na niepokalanowskim cmentarzu. Podczas Nieszporów w kaplicy klasztornej duchowny poprosił braci zakonnych o modlitwę, aby mógł dobrze spełniać powierzone mu obowiązki i być dobrym pasterzem w diecezji powierzonej mu przez Kościół. Warto zaznaczyć, że patronem ks. Kardynała jest św. Maksymilian, którego imię chrzcielne Rajmund nosi.

Kardynał spotkał się też z Fundacja Dobrej Edukacji "Maximilianum". "Kard. Burke zawsze był dla nas wzorem bezkompromisowej walki o prawdę, szczególnie na temat małżeństwa i rodziny" - zaznaczył ks. Łukasz Kadziński, opiekun duchowy Fundacji. Celem fundacji jest wsparcie rodzin, które chcą uczyć i wychowywać swoje dzieci w duchu katolickim oraz propagowanie "edukacji domowej". Oprócz codziennej pomocy edukacyjnej dla dzieci, fundacja prowadzi też kursy pogłębiające wiedzę pedagogiczną rodziców i wychowawców oraz przygotowuje materiały edukacyjne.

Kard. Raymond Leo Burke jest metropolitą Saint Louis (USA). Do Polski przyjechał w celu przeprowadzenia rekolekcji dla kapłanów, które odbędą się w dn. 25-28 kwietnia w Licheniu.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA