MARYJA!

911 - Z naszej korespondencji
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 79-80.

Kraków, przed kwietniem 1922 1

Ubiegłego miesiąca otrzymaliśmy piękny list zachęcający nas do pracy na obranym polu. Nie możemy się wstrzymać, by nie podzielić się jego treścią z naszymi Czytelnikami:

"Przewielebny Ojcze Redaktorze!

Niechże Pan Bóg i Najświętsza Matka zapłacą Wam, Wielebni Ojcowie Franciszkanie, za tego Rycerza Niepokalanej. Przed wiekami w Waszym to zakonie powstały Godzinki nasze prześliczne, gdzie wielbimy Matkę Najświętszą jako potężną Pogromicielkę czarta, w szyku obóz silny, przez którą władza piekielnych mocarzów stajała, mężną białogłowę Prz 31,10, Judyt wojującą i lilię między cierniem Pnp 2,2, kruszącą łeb smokowi por. Rdz 3,15 - przed wiekami też Wasz wielki doktor subtelny Jan Duns Szkot bronił z tak przekonywającą siłą przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia - a mnóstwo Waszych Świętych w ciągu siedmiu wieków istnienia Zakonu przedziwnie umiało łączyć kult Jej z uwielbieniem Boga i miłością Chrystusa - i szerzyć go wśród świata. Teraz zaś ukazuje się Rycerz jako nowa, zielona, świeżutka jeszcze gałązka tej czci Maryi Niepokalanej, która była zawsze, jest i będzie cechą dobrych dzieci św. Franciszka. Szczęść Boże temu Rycerzowi drukowanemu i wszystkim żywym rycerzom i rycerkom Maryi, którzy pod Jej sztandarem, tym wielkim znakiem na niebie por. Ap 12,1 i ziemi ożywią w sobie chęć walki ze złem we własnej duszy w społeczeństwie.

Dzięki Wam za podniesienie myśli zwalczenia masonerii a, która wobec bardziej ożywionych stosunków z Zachodem będzie bardziej energicznie niż dotąd usiłowała zawładnąć życiem umysłowym Polaków! Modląc się za nieszczęśliwych braci od kielni i młotka pamiętajmy też o tych, co masońskie pojęcia szerzą najbardziej może wśród nas. Mam na myśli inteligencję żydowską. Niższe warstwy tego narodu odbierają nam chleb, wyższe - nie mając same nadprzyrodzonej ostoi dla ducha - zarażają chwiejnością przekonań religijnych, zamętem b pojęć w tej dziedzinie. Ale wśród nich samych nie brak wcale dusz szlachetnych, które przyjęłyby prawdę, gdyby się przedarła do nich przez skorupę uprzedzeń i gdyby miały siłę do zdeptania względów ludzkich.

Pomóż im w tym modlitwą, dobrym słowem i jasnością życia nowy hufcu Rycerzy Niepokalanej - odżydzimy Polskę, jeżeli z pomocą Jezusa i Maryi uodpornimy siebie i otoczenie nasze przeciw wpływom żydowsko-masońskiego neopoganizmu i jeśli ubłagamy wiele nawróceń członkom tego niegdyś wybranego narodu.

Niepokalana, a zwycięska nasza Pani, niechaj też dopomoże naszej Ojczyźnie do poznania i obrzydzenia sobie, a przez to do zwyciężenia przewrotności socjalizmu, będącego również fabrykatem żydowstwa i masonerii c - choć może wielu członków nie zdaje sobie sprawy z pochodzenia tych zasad.

Jeszcze raz szczęść wam Boże! i chwała Niepokalanej!

S.I.R." 2

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zamieszczone w kwietniowym numerze z 1922 r.

"2" Inicjały autora przytoczonego listu.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA